Coaching för resultat

Coaching är ett av de mest kostnadseffektiva och fokuserade sätten att utveckla människor. Genom att människor i organisationen får hjälp med att förtydliga och förverkliga sina mål stöttar det organisationen att utvecklas uthålligt och framgångsrikt. Framgångsrik coaching bygger på ömsesidig tillit och respekt och därför har Pro&Pro valt att certifiera sina coacher genom ICI för att kunna erbjuda en kvalificerad, kvalitetssäkrad och etiskt korrekt coaching till våra kunder.
Vår mission är att vara ett företag som med briljans och stort engagemang kombinerar affärs- och individperspektivet, så att samhälle, företag och individ utvecklas på ett positivt sätt. Därför är vi nu oerhört glada att med coaching kunna erbjuda ännu en pusselbit som kompletterar och förstärker oss i förverkligandet av vårt varumärkeslöfte – Makes people and business successful –

Pro&Pro’s huvudsakliga inriktning är resultat/affärscoaching vilket kortfattat innebär att vi hjälper individer och grupper att nå sina verksamhetsmål genom att coacha i professionella och verksamhetsrelaterade frågeställningar.
Du, din ledningsgrupp och din organisation kommer ha stor glädje av coaching om ni är nyfikna på:

  • Att utveckla sig i sin yrkesroll
  • Att skapa bättre relationer till andra människor
  • Att få ökad livskvalitet genom minskad stress
  • Att bli bättre på att prioritera
  • Att ha en klarhet över sina egna mål och värderingar
  • Att ha handlingsplaner som verkligen fungerar
  • …. och mycket mer

Tillsammans med vår coach jobbar ni med de grundläggande frågorna vad, vart och varför. Gemensamt jobbar ni sedan med att skapa en handlingsplan som ni sedan får stöd med att genomföra. Kort sagt så får ni hjälp med att skapa resultat för er själva och er organisation!

När ska jag fundera på en coach? Vår erfarenhet är att stöd från en coach är som mest värdefullt när du eller ditt team är i en utmanande situation utan att på egen hand lyckas åstadkomma en förändring som leder framåt. Det kan vara ett ledarskap som behöver stöd för att förnyas, en ny ledare som behöver hjälp med att hitta sitt personliga ledarskap, en grupp som behöver nya perspektiv eller en medarbetare som vill utveckla sig och sitt medledarskap.

Tillsammans startar vi en resa där insikter leder till handling som leder till ny kunskap som leder till ny handling som så småningom leder till det uppsatta målet. Vi tror stenhårt på att alla vill göra det bästa dom kan, vi står också fast i vår tro på att alla kan mer än vad dom tror.

Med det som utgångspunkt tar vi oss an varje ny kund!

Om det här låter lockande så ta kontakt med oss på Pro&Pro!

 

”Jag gick in i coachingen utan ett klart mål och i en stressig period. Med Måns stöd kunde jag sortera ut vad som är viktigt för mig i vardagens alla måsten och sätta konkreta steg för att uppnå mina mål. Detta har gett mig verktyg att själv ta medvetna val i min vardag baserat på mina värderingar och prioriteringar även efter coachingen.

Sara

”Jag upplever coachningen med Måns som mycket givande. Som egenföretagare saknas ibland en sparringpartner och någon att bolla med. Jag kom i kontakt med honom när jag och mitt företag stod inför flera olika vägskäl. Tillsammans hittade vi en väg fram, identifierade nya tydliga mål och varvade teori och praktiska övningar för att hitta vägen fram till målet. Resultatet kom snabbt och jag är väldigt glad och tacksam för det.”

Thomas

Customer case

Tillsammans med ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag har vi gjort ett arbete för att stärka företaget arbetsgivarvarumärke, Employer brand, och därmed öka attraktionskraften för nya och befintliga medarbetare. Vid utveckling av arbetgivarvarumärket tar vi utgångspunkt i medarbetarlivscykeln. Employer BrandFör kunden har detta medfört ökat intresse hos potentiella nya konsulter och nöjdare medarbetare. Vi upplever ett stort intresse i Sundsvallsregionen av vårt arbetssätt med Employer branding och ser framemot flera nya projekt.

Contact Us

Pin It on Pinterest