Visionärt ledarskap

Plats och datum: Ingen öppen utbildning planerad. Genomförs tillsammans med kund enligt överenskommelse

Syfte
Att utveckla ditt ledarskap genom att utifrån affärs- och verksamhetsmål systematiskt och strategiskt för att lyfta verksamheten till nästa nivå. Att ge förståelse och insikt i hur man systematiskt via ledarskapet når resultat genom sina medarbetare och stödfunktioner.

Målgrupp
Ledare för grupper och verksamheter som vill utveckla sitt ledarskap och sin verksamhet..

Längd
Utbildningen är på totalt 4 dagar vid två tillfällen.
Utbildningen erbjuds tillsammans med företag utifrån önskemål.

Innehåll
Den visionära ledaren inspirerar och motiverar sina medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Han eller hon hyser också personlig omtanke om sina medarbetare och är duktig på ge konstruktive återkoppling. Visionärt ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter fram frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig värdegrund. Utbildningen innefattar:

 • Kunskap om mig själv i relation till andra
 • DISC analys och hur använda resultatet
 • Strategisk process och hierarki
 • Skapa vision, mål, affärsidé
 • Strategisk analys och verktyg
 • Genomföra omvärlds- och konkurrensanalys
 • Drivkraft genom värderingar och kultur
 • Tydlig och inspirerande kommunikation
 • Framgång genom dialog och nyfikenhet
 • Kompetensutveckling och rekrytering i affärs- och individperspektiv
 • Inspirera, motivera och belöna
 • Individuell målprocess kopplat till strategi och övergripande mål
 • Uppföljning och analys
 • Process för ”Operation Excellence”
 • Engagerande och tydlig beslutsprocess samt ledningsgruppsarbete

Upplägg

Det pedagogiska upplägget bygger på en mix av teorier, samtal, reflektion samt praktiska övningar. Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

I utbildningen ingår också att genomföra en projektuppgift där den egna verksamheten involveras liksom utbildningsgruppen för perspektivbrytning och samtal.

Deltagarna får en verktygslåda och metoder som gör det lätt att i det egna företaget föra vidare de kunskaper som de fått under utbildningen.

Utbildningsresultat
Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt om vad visionärt ledarskap innebär och är redo att tillämpa det i sitt företag eller sin verksamhet.

Utbildare

Tommy YtterströmTommy Y (1024x678)
Tommy har 20 års ledarerfarenhet från produktledning och produktutveckling, där fokus har varit att utveckla medarbetare och verksamhet.

Markus Marklund
Markus (800x530) Markus har 10 års ledarerfarenet från inom ledarskap inom produkt- och IT utveckling.

Anmäl intresse

7 + 3 =

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtec i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Referenser

Pin It on Pinterest