VD har ordet

2014-12-12

Kunddriven innovation och transformation

DSC_3591 (800x694)
I mina samtal med kunder och partners är ämnet många gånger relationer. Det handlar om att lyckas med innovation och förändring kopplat till kundbehov och marknadsförändringar.

Många företag och organisationer har lyckats med ett enastående arbete med implementation av lean vilket både höjt kvalité, effektivitet och minskat time to market. Nu observerar ledningsgruppen att det är viktigt med ytterligare en dimension, att få kraft och förmåga att skapa ytterligare värde för kunderna och därmed nya affärer. För att leverera ytterligare kundvärde behöver företagen förstå både de uttalade och de outtalade behoven. Den som lyckas göra detta har goda förutsättningar att kunna vara uthålligt framgångsrik.

Detta medför också att förändringsarbetet och transformationen behöver drivas utifrån kundperspektivet och varumärket samt genomsyra hela organisationen för finnas med i allt som görs. Att få en organisation och alla medarbetare att tänka kund och genom det få spänst, glädje och nyfikenhet är vägen till innovationskraft och förnyelse. I en sådan miljö skapas också utveckling och implementering av ny teknik och IT-lösningar som upplevs positiva och naturliga. Vi brukar använda uttrycket att det blir RÄTT. RÄTT produkt till RÄTT kund med RÄTT teknik och RÄTT relation. För att lyckas göra RÄTT behövs en vision om framtiden samt uthållighet i förändringsarbetet, det visionära ledarskapet.

Vi har sedan starten haft ett synsätt att driva förändring och förnyelse ur ett kund- och varumärkesperspektiv. Detta både om det handlar om strategisk- eller operativ nivå och oberoende av om det handlar om marknadsutveckling, produkt- och utvecklingsförnyelse, ledningsgrupps- och ledarskapsutveckling eller utveckling av attraktion som arbetsgivare.  Företagens positiva inställning och intresse för vår syn på innovation och transformation ur ett kundperspektiv ger extra energi och dynamik i samtalen med kunder och partners.

Ett annat väldigt intressant och växande område som vi den senaste tiden också fått möjligheten att fördjupa oss i är Internet Of Things. Ett område som det pratas om som en nyckelfaktor för att utveckla affärerna och stärka konkurrenskraften i olika perspektiv som effektivare processtyrning, smarta samhällen och marknadsföring. Där upplever vi att det kundorienterade och systematiska synsättet hjälper oss att facilitera och guida våra kunder till val och strategi för smarta produkter och system.

Vi önskar Er alla lycka till med Ert arbete med innovation, förnyelse och transformation av era affärer, verksamheter, ledningsgrupper och med era medarbetare.

Tommy Ytterström, VD

Pin It on Pinterest