Strategisk och taktisk verksamhetsplanering

Syfte
Att ge kunskap och insikt om hur du skapar ett en verksamhetsplan av hög kvalitet. Utbildningen utgår från en vedertagen process för ett effektivt och inspirerande verksamhetsplanarbete som ger ett utmärkt resultat.

En väl framtagen och utformad verksamhetsplan fungerar som en ledstjärna såväl internt som för omgivningen. Verksamhetsplanen används för att styra och leda organisationen att uppnå vision och mål.

Målgrupp

 • Ledare
 • Verksamhetsansvariga
 • Strategi- och processansvariga
 • Medarbetare med ledarambitioner
 • Medarbetare som deltar i verksamhetsplanering

Längd
Utbildningen är en en dags utbildning.

Innehåll
Deltagaren får lära sig arbetssätt, modeller och verktyg som är lämpliga använda för att ta fram en verksamhetsplan som gör skillnad och kan ligga som grund för utvecklingen av verksamheten. Dessutom får deltagaren exempel på verksamhetsplaner.
Utbildningen innehåller bland annat konkreta verktyg och modeller för:

 • Vision, målbild – relation till övergripande målbild och vision
 • Kundorienterad behovsanalys
 • Omvärldsanalys – PESTEL
 • Analys av verksamheten och verksamhetsmodellering- Canvas
 • Intern process-, kompetens- och resursbedömning
 • Bedömning av leverantörs- och partner relationer
 • Strategisk analys och strategiska val
 • Taktisk planering och styrning: målprocess, kompetensutveckling och periodisk analys

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på teorier, samtal, reflektioner och erfarenheter samt praktiska övningar.

Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter genomfördutbildning har deltagaren fått insikt och kunskap en process för att ta fram en genomarbetat och väl utformad verksamhetsplan. Deltagaren har också fått lära sig använda lämpliga verktyg och metoder som, med fördel, används i arbetet.

Anmälan eller mer information
Här anmäler du dig till utbildningen!

Pin It on Pinterest