Skapa innovation med IoT

Plats: Sundsvall, Datum 2-3 oktober

Syfte
Utbildningen ”Skapa innovation och attraktion med Internet of Things” syftar till att utveckla din förmåga att skapa affärs- och verksamhetsnytta genom att använda Internet of Things för din organisation på rätt sätt. Med utgångspunkt i affärs- och verksamhetsutmaningar visas hur tjänster innovativt kan skapas och värderas.

Målgrupp
Chefer, strateger, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare, marknadsförare, produktchefer, tjänsteägare projektledare, processledare och andra som vill öka förståelsen för hur Internet of Things kan användas för att ta affär och verksamhet till nästa nivå.

Längd
Utbildningen är en två dagars utbildning. Utbildningen är öppen men kan genomföras tillsammans med företag och organisationer utifrån önskemål.

Om Internet of Things
Området Internet of Things är i ett väldigt expansivt skede. Redan i dag finns ett antal tjänster på marknaden, både inom privat och offentlig sektor. Många företag och organisationer önskar komma igång med att systematiskt och innovativt förstår hur Internet of Things kan stödja större attraktion, bättre affärer och effektivare verksamhet.

Innehåll
Kursen innefattar

  • Vad innebär Internet of Things? Exempel på affärs- och verksamhetstillämpningar inom olika branscher samt beskrivning av olika ingående systemblock som sensorsystem, accessnät, datainsamling, informationsförsörjning, analysfunktion, säkerhet, moln-funktioner och användargränssnitt.
  • Framtida utveckling Internet of Things. Vart är utvecklingen på väg inom 3 till 5 år?
  • Utveckla din innovationsprocess för att skapa tjänster genom Internet of Things. Du får ta del av och praktiskt använda en metod för att utveckla din innovationsprocess för att skapa nya tjänster och öka attraktionen genom Internet of Things. Du får lära dig en metod för att utvärdera en tjänst i olika perspektiv som varumärke, strategi, kundupplevelse, funktion och kvalité. Du får lära dig hur du kan summera de olika perspektiven till en total nyttobedömning inklusive affärscase samt skapa en affärsmodell och relatera till andra aktörer. Du får också träna på att jobba utifrån konkreta affärs- och verksamhetsutmaningar.
  • Praktiska övningar för att gå ifrån utmaning till att skapa och utvärdera tjänster. Här ingår också en metodik där du får praktiska tips för att driva en engagerad, innovativ och systematisk process med tillhörande workshops.

Skapa innovation och attraktion med Internet of Things är en öppen utbildning med möjlighet att träffa deltagare från flera företag, branscher och verksamheter.

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på en mix av teorier, samtal, reflektion samt praktiska övningar. Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt och kunskap om hur man systematiskt och inspirerande leder en framtidsorienterad innovationsprocess med fokus på Internet of Things och praktiskt värderar och planerar för tjänster baserat på Internet of Things.

 

Utbildare


Robert Tjernström och Tommy Ytterström. Båda har mångårig erfarenhet av strategi-, affärs- och tjänsteutveckling och kommersiella lanseringar inom nya områden och med nya affärsmodeller. De har arbetat med området Internet of Things sedan mitten av 90 talet då fokus var ”Maskin to Maskin”. ”M2M”, till i dag med den explosion som har blivit möjlig genom utveckling inom sensorteknik, big data samt mobila och trådlösa nät.

Anmäl dig här!

5 + 5 =

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtec i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Referenser

Pin It on Pinterest