Välkommen till Pro&Pro dagen 2019

Framgångsrik innovation

Pro&Pro dagen vill inspirera och ge nya perspektiv för att leda och utveckla framgångsrika organisationer och förverkligande av personliga visioner. Temat på årets Pro&Pro dag är innovation, med fokus på olika perspektiv för framgång. Förutom spännande föreläsningar kommer du att få tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter.

Behovsdriven innovation – så engageras behovsägare, kunder och användare
Linn Madsen, Pro&Pro, beskriver vikten av att jobba såväl interdisciplinärt som att förstå olika målgruppens underliggande behov och drivkrafter. Linn visar hur du praktiskt involverar målgruppen genom olika researchmetoder samtidigt som du analyserar trender och andra faktorer som påverkar behoven. Hon går även igenom hur insikterna förädlas i form av behovs- och beteendebaserade målgruppsbeskrivningar för att skapa en grund för intern samsyn, innovation och prioritering av utvecklingsområden.

Innovationskraft i utvecklingsbolag – från ide till framgångsrikt företag
Markus Marklund, Pro&Pro, berättar utifrån sin erfarenhet hur entreprenörer och småföretag kan lyckas att ta steget från spännande idéer och lösningar till kommersiellt framgångsrika produkter och företag. En utmaning är att hantera komplexa frågeställningar inom skilda kompetensområden. Markus belyser framgångsfaktorer och metoder för ledning, organisation, kompetens, finansiering, affärsutveckling och arbetssätt. Genom en tydlig vision kombinerad med fungerande struktur skapas förutsättning till långsiktigt lönsamma och hållbara företag.

Hur blir man framgångsrik med innovation?
Lars Roth, entreprenör och rådgivare, berättar om sina erfarenheter och syn på framgångsrik innovation. Under de senaste 10 åren har Lars jobbat med innovation och affärsutveckling i och med några av Sverige mest framgångsrikaste bolag: Spotify, Zound Industries, Soundtrack Your Brand, Zenit Venture Capital, Truecaller, Bright, Dashl och Telia. Ibland som hög chef i storbolag, ibland som entreprenör i startups, ibland som rådgivare och konsult, ibland som Venture Capital investerare samt ibland som affärsängel. I slutändan är Lars syn att framgångsrik innovation handlar om hastighet och människor.

 

Program

15.30 Mingel
16.00 Välkommen och inledning
16.25 Behovsdriven innovation
16.45 Innovationskraft i utvecklingsbolag
17.05 Kaffe med mingel
17.30 Hur blir man framgångsrik med innovation?
18.10 Mingelbuffé med tävlingsinslag
19.15 Prisutdelning
19.30 Avslutning

Tid och plats

Torsdag 16:e maj
Mingel från kl 15.30
Storgatan 29, Sundsvall

Anmälan

Pro&Pro dagen är fullsatt och inga fler anmälningar mottages.

Välkommen att vara med på Pro&Pro dagen 2020!

Frågor

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström
070 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se
 

Välkommen till Pro&Pro dagen 2019

Framgångsrik innovation

Pro&Pro dagen vill inspirera och ge nya perspektiv för att leda och utveckla framgångsrika organisationer och förverkligande av personliga visioner. Temat på årets Pro&Pro dag är innovation, med fokus på olika perspektiv för framgång. Förutom spännande föreläsningar kommer du att få tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter.

Behovsdriven innovation – så engageras behovsägare, kunder och användare

Linn Madsen, Pro&Pro, beskriver vikten av att jobba såväl interdisciplinärt som att förstå olika målgruppens underliggande behov och drivkrafter. Linn visar hur du praktiskt involverar målgruppen genom olika researchmetoder samtidigt som du analyserar trender och andra faktorer som påverkar behoven. Hon går även igenom hur insikterna förädlas i form av behovs- och beteendebaserade målgruppsbeskrivningar för att skapa en grund för intern samsyn, innovation och prioritering av utvecklingsområden.

Innovationskraft i utvecklingsbolag – från ide till framgångsrikt företag

Markus Marklund, Pro&Pro, berättar utifrån sin erfarenhet hur entreprenörer och småföretag kan lyckas att ta steget från spännande idéer och lösningar till kommersiellt framgångsrika produkter och företag. En utmaning är att hantera komplexa frågeställningar inom skilda kompetensområden. Markus belyser framgångsfaktorer och metoder för ledning, organisation, kompetens, finansiering, affärsutveckling och arbetssätt. Genom en tydlig vision kombinerad med fungerande struktur skapas förutsättning till långsiktigt lönsamma och hållbara företag.

Hur blir man framgångsrik med innovation?

Lars Roth, entreprenör och rådgivare, berättar om sina erfarenheter och syn på framgångsrik innovation. Under de senaste 10 åren har Lars jobbat med innovation och affärsutveckling i och med några av Sverige mest framgångsrikaste bolag: Spotify, Zound Industries, Soundtrack Your Brand, Zenit Venture Capital, Truecaller, Bright, Dashl och Telia. Ibland som hög chef i storbolag, ibland som entreprenör i startups, ibland som rådgivare och konsult, ibland som Venture Capital investerare samt ibland som affärsängel. I slutändan är Lars syn att framgångsrik innovation handlar om hastighet och människor.

 

Program

15.30 Mingel
16.00 Välkommen och inledning
16.25 Behovsdriven innovation
16.45 Innovationskraft i utvecklingsbolag
17.05 Kaffe med mingel
17.30 Hur blir man framgångsrik med innovation?
18.10 Mingelbuffé med tävlingsinslag
19.15 Prisutdelning
19.30 Avslutning

Tid och plats

Torsdag 16:e maj
Mingel från kl 15.30
Storgatan 29, Sundsvall

Tack för din anmälan!

Jag deltar på mingelbuffen

6 + 9 =

Frågor

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström
070 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se
 

Pin It on Pinterest