Partner och leverantörsrelationer

Syfte
Att ge kunskap och insikt i hur du jobbar med partner och leverantörer på ett genomtänkt sätt för att lyckas i din verksamhet.

Målgrupp
Ledare, verksamhetsansvariga samt personer i verksamheten som har operativt ansvar för partner eller leverantörsrelationer.

Kurslängd
En dags utbildning.

Innehåll         
Kursen innefattar vad du som jobbar med partner och leverantörer både strategiskt och operativt behöver kunna och utveckla för att skapa framgångsrika och långsiktiga relationer.

  • Partner och leverantörsstrategier
  • Kommunikation
  • Relationer och samarbeten
  • Inköp och upphandling
  • Affärsmodell och skapande av konkurrensfördelar
  • Kompetensutbyte

Upplägg
Det pedagogiska upplägget föreläsning, diskussion samt en praktikuppgift.

Utbildningsresultat
Efter genomfört utbildning har deltagen fått ny kunskap och idéer hur företaget kan förbättra och utveckla sina partner och leverantörsrelationer för att därigenom förbättra sin verksamhet och skapa konkurrensfördelar.

Anmälan eller mer information
Anmäl dig här!

Pin It on Pinterest