Organisationsutveckling

Alla organisationer går igenom perioder där förutsättningarna förändras och man ifrågasätter om man verkligen jobbar på rätt sätt. Det kan gälla t.ex: 

 • försämrad lönsamhet eller effektivitet 
 • uppdraget förändras 
 • marknaden förändras 
 • omvärld som förändras 

Samtidigt vet vi att förändring är lika utmanande som jobbigt för människorna i organisationen. Vi vet också att nyckel till framgång är att människa – grupp – organisation fungerar som en helhet som förstår, utvecklas och fungerar i en föränderlig värld. 

För att vara en uthållig och högpresterande organisation som hänger med i en omvärld där förutsättningar ständigt växlar behövs ett systematiskt arbetssätt för uthållig framgång. Vår modell utgår ifrån ett holistiskt synsätt där vi tar hänsyn till samspelet mellan:  

 • Medarbetarskap-/ledarskap – det finns beteenden som skapar engagemang, motivation och bra relationer 
 • Långsiktig hållbarhet – det finns förutsättningar för hållbarhet när det gäller människa, kunder, miljö, samhälle och ekonomi 
 • Systematik och struktur – det finns stöd för att leverera värde i de olika processerna inom organisationen 
 • Organisatorisk DNA – det finns en tydlig riktning när det gäller värderingar, kultur, mission, vision, varumärke 

Pro&Pro erbjuder en modell för organisationsutveckling som består av fyra steg: 

 • Analys 
 • Design 
 • Implementering 
 • Hållbarhet 

Under hela resan arbetar vi iterativt, dvs vi testar och utvärderar löpande för att snabbt kunna fånga in problem och eventuella nya eller ändrade behov.  

 

Pin It on Pinterest