Förverkliga dina drömmar som managementtrainee

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och stark professionell vilja samt önskar en flygande start på din karriär?

Vi söker dig som nyligen har eller är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult med digitalisering och hållbarhet som fokus inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling. Genom traineeprogrammet får du kvalificerad handledning och utbildning i kombination med att arbeta med kunduppdrag. Du får under programmet arbeta nära vår VD och blir därmed starkt involverad i företagets utveckling. Vi är ett ungt managementkonsultföretag som kontinuerligt utvecklas och är öppna för nya affärer och möjligheter, vilket betyder att vi har möjlighet att erbjuda karriärmöjligheter som kan förverkliga dina drömmar.

Vision och mål med traineeprogrammet

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ger vi individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.

Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge dig en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

Traineeprogrammets innehåll

Traineeprogrammet omfattar 12 månader och startar i början av september 2022. Anställning kan i förekommande fall starta tidigare. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Du får möjlighet att arbeta när vår VD för att få helhetsperspektivet och bli involverad i företagets utveckling. Under programmets gång arbetar du som konsult inom olika kundprojekt. Samtidigt får du en gedigen utbildning, parallellt med uppdragen. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling. Sammansättningen av konkreta uppdrag och kompetensutveckling säkerställer att du får en brant utvecklingskurva

Initialt får du bygga en bred kompetens inom verktyg och metoder som utvecklar din konsultmässighet. Därefter fokuseras din utveckling på metoder och träning inom områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling och verksamhetsutveckling. Du får också i ett praktiskt case utveckla din förmåga i att göra framtidsanalyser.

Hela vår verksamhet är värderingsdriven, vilket innebär att din egen ambition och dina egna intressen i hög grad kommer styra hur din karriär utvecklas.

Din profil

Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2022 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi.

 • Du är en högpresterande student som har genomfört din utbildning med mycket goda resultat
 • Du har en drivkraft att ta dig an nya öppna komplexa utmaningar med ett helhetsperspektiv samt systematisera, analysera och skapa konkreta lösningar och handlingsplaner
 • Du har passion för att utveckla affärer, verksamheter, teknik och människor i ett samspel
 • Du är samhällsintresserad och brinner för hållbar utveckling och framtidsfrågor
 • Du är nyfiken, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad
 • Du får andra att inspireras, trivas och utvecklas samt kan skapa relationer
 • Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift
 • Idrottsresultat är meriterande

Rekryteringsprocess

Vid urvalet bedömer vi studieresultat, konsultegenskaper och ditt samhällsengagemang i stort.

 • Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
 • Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
 • Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.
 • Steg fyra: Erbjudande

Upplev Pro&Pro

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna bank och försäkring, energi, industri, offentlig sektor, telekom och forskning/utbildning, att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra erbjudanden omfattar analys, strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Att arbeta på Pro&Pro är ingen vanlig anställning – det är en livsstil och upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt.

Vi ser möjlighet till placering i Skellefteå, Sundsvall eller Umeå.

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.  Sista ansökningsdag är 2021-11-15
Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

AI utbildning

Vi håller en utbildning inom Artificiell Intelligens (AI) i Sundsvall den 20 januari 2023. På utbildningen kommer du få lära dig mer om AI och hur du kan använda den nya tekniken för att utveckla affärer och verksamhet. Utbildningen genomförs på distans.

Pin It on Pinterest