Johan Lennartson, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Johan är en resultatorienterad ledare som brinner för att bidra till en hållbar framtid, både för kunden och planeten. Med helhetsbilden i centrum och ett analytiskt angreppssätt skapar han bestående resultat på såväl strategisk som operationell nivå. Bekväm med att utforska det okända hjälper Johan sin omgivning att våga utmana sig själva och upptäcka nya möjligheter.

Bakgrund
Med genomförda uppdrag i Nordamerika och stora delar av Europa har Johan bred internationell erfarenhet. Under studietiden hjälpte han The Humble Company att etablera ett dotterbolag i USA och omsätta mångmiljonbelopp genom att knyta till sig kunder som Walmart och Target. Sedan återkomsten till Sverige har Johan specialiserat sig på digitalisering och verkat inom ett antal olika branscher. Han jobbat med verksamhets-, affärs- och produktutveckling, med digitaliseringens möjligheter som genomgående tema. Han har bland annat haft ledande roller inom lansering & leverans av IoT-tjänster i Norden och den digitala transformationen av ett energibolag. Han har också lett utvecklingsprojekt av mobilappar, IoT-tjänster och fordon.

Kännetecken
Genom att kombinera förståelse för affär och teknik utmärker sig Johan särskilt inom digitaliseringsfrågor. Hans ledarskap kännetecknas av öppen kommunikation och en ständig strävan mot gemensamt värdeskapande. I Johan får man en driven ledare med genuint intresse för kunden, dennes utmaningar och möjligheter.

Kontaktuppgifter
Johan Lennartson
070 – 695 19 94
Johan.Lennartson@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest