Workshop – Nya affärer med Internet of Things

Internet of things innebär att maskiner, fordon, kläder, människor och djur förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld och kommunicera. Genom kommunikationen skapas förutsättningar för ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. Internet of Thingas utgör en ny fas i digitaliseringen av vårt samhälle där saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning.

Den nya tekniken klassas som samhällsomvandlande vilket bland annat innebär att företag och organisationer som kan förstå och använda tekniken har stora möjligheter att vinna konkurrensfördelar och skapa nya affärer. Företag som inte kan förstå och kommersialisera på tekniken riskerar att helt slås ut.

Med utgångspunkt i vår erfarenhet och kunskap inom Internet of Things kan vi hjälpa dig att använda de nya möjligheterna för att skapa nya affärer. Genom en innovationsworkshop med temat Internet of Things inspirerar, engagerar ökar vi kunskapen i din verksamhet inom Internet of Things.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Aktuellt kundcase

För ett framgångsrikt IT företag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde. Utifrån omvärlds- och kundanalys har erbjudandekoncept, försäljningsplan, marknadsplan och kompetensutvecklingsplan skapats. Företaget arbetar nu enligt förslagna planer för att nå sina tillväxt och marknadsmål.CaseVi upplever ett stort intresse för vårt arbetssätt med marknads- och erbjudandeutveckling och ser fram emot flera nya projekt.

Referenser

Pin It on Pinterest