Helena Axelsson, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Helena är en positiv och entusiastisk förändringsledare, med ett starkt driv att skapa attraktiva arbetsplatser och engagerade medarbetare genom strategiskt arbete med organisationskultur och employer branding. Hon är innovativ och nyfiken som person och tar sig gärna an utmaningar och ifrågasätter status quo, vilket ger nya perspektiv och öppnar för innovativa lösningar.

Bakgrund
Helena kommer ursprungligen från Göteborg och är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, med examen i Supply Chain Management och Management av Tillväxtbolag. Under de senaste elva åren har hon arbetat inom IT-sektorn, varav åtta år i olika chefsroller, med stor tyngdpunkt på processutveckling och förändringsledning.

Som förändringsledare har hon en naturlig förmåga att interagera med andra och få dem att samverka och etablera nya arbetssätt. Hon har därför framgångsrikt lett sina medarbetare genom en rad olika organisationsförändringar och kulturtransformationer i form av exempelvis uppköp, värdegrundsarbete och börsintroduktion. Helena har under sitt arbetsliv alltid arbetat medvetet med att utveckla sitt ledarskap, sin organisation och arbetsplatskulturen. Hennes övertygelse är att människor som mår bra presterar bättre och att organisationer med nöjda och engagerade medarbetare därför ger ökat resultat i produktivitet, kreativitet och lönsamhet.

Som en följd av sin skicklighet att skapa högt medarbetarengagemang har hon under de senaste tre åren arbetat som specialist med rådgivning och chefsstöd i frågor rörande employer branding och organisationskultur. Där har hennes arbete bland annat omfattat att ta fram strategier, kartlägga och formulera processer och ta fram arbetssätt och handlingsplaner för att skapa en riktigt bra arbetsplats, ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och säkra långsiktig kompetensförsörjning.

Kännetecken
Helenas energi och målmedvetenhet smittar ofta av sig och hon är mån om att göra positiva avtryck hos sin omgivning, både hos sina kollegor, kunder och i samhället i stort. Genom sin erfarenhet av roller på såväl operativ som strategisk nivå, har hon fått insikter och förståelse för olika perspektiv. Detta ger henne förmåga att snabbt sätta sig in i olika frågor och koppla detaljerna till helheten, för att skapa hållbara, värdefulla resultat – med fokus på både människan och affären.

Kontaktuppgifter
Helena Axelsson
073-23 06 554
helena.axelsson@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest