Företagsstrategi i praktiken

Plats och datum: Ingen öppen utbildning planerad. Genomförs tillsammans med kund enligt överenskommelse

Syfte
Att ge kunskap och insikt i strategiska processer, verktyg, tips och exempel hur företag i praktiken kan införa ett strategiskt arbetssätt och kan utveckla sin verksamhet och strategier för att nå sina långsiktiga mål.

Målgrupp
Ledare och verksamhetschefer som har ansvar för en verksamhet som inkluderar strategiska planer och strategiska frågeställningar.

Längd
Utbildningen är en dags utbildning.

Innehåll
Kursen innefattar vad du som ledare eller verksamhetsansvarig behöver kunna för att införa ett strategiska arbetssätt i organisationen.

  • Strategidefinition och begrepp
  • Genomgång av en strategisk process
  • Genomgång av utvalda strategiska verktyg
  • Interna och externa strategiska perspektiv
  • Omvärldsanalys och trender
  • Strategisk analys
  • Strategiimplementation
  • Upprätthålla strategier
  • Avslutning

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på en mix av teorier, samtal, reflektioner och erfarenheter samt praktiska övningar med strategiska frågeställningar och verktyg.

Deltagarna får en verktygslåda och metoder som gör det lätt att i det egna företaget föra vidare de kunskaper som de fått under utbildningen

Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt om hur ett strategiskt arbetssätt införs i verksamheten samt genomgång av utvalda strategiska verktyg.

 

Utbildare

Tommy YtterströmTommy Y (1024x678)

Tommy är konsult och rådgivare med 20 års erfarenhet från produktledning och produktutveckling.

Anmäl intresse

10 + 8 =

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtec i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Referenser

Pin It on Pinterest