Utveckla en strategisk process

Vi erbjuder dig som kund att leda arbetet med att utveckla en strategisk process för ett affärs- eller verksamhetsområde. När vi menar strategisk process omfattar det inte bara själva strategiutformningen utan också processen att implementera och få det att hända. Detta betyder att vi implementerar processer och tankesätt som kopplar strategi till ledarskapet och förenar med värderingar och kultur. Målet är att skapa ”Operation Excellence” och leva upp till strategin och dess vision, mission och mål.Strategisystematik

Uppdragen kan genomföras i olika former

  • Rådgivning och coaching
  • Leda utvecklingen och implementeringen
  • Leda och genomföra implementeringen (tillsammans med kunden)
  • Ansvar för förvaltning av strategiska processer 

Pin It on Pinterest