Strategiimplementation

Inget resultat är nått förrän vi går från ord och tanke till handling. För att vara framgångsrik över tid behövs ett visionärt synsätt som präglas av nyfikenhet och öppenhet men också av briljans och systematik i det framåtriktade arbetet. Vi kallar det visionärt ledarskap och där vi samspelar strategi, affärs- och verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling och individutveckling, ett samspel mellan det ”hårda” och ”mjuka”. För att utveckla sitt företag eller sin organisation till nästa nivå är vår syn att det krävs stort engagemang och hårt arbete baserat på strukturerade affärsprocesser och tydliga värderingar kombinerat med att ta tillvara människans drivkrafter och passion. Med strukturerade affärsprocesser och värderingar i grunden ges tid och möjlighet till kreativitet som skapar de avgörande vinnande initiativen. Detta handlar om att bädda och jobba för framgång och skapa en verksamhet som snurrar effektivt och ger handlingskraft, ”Operation Excellence”.

Vi har utarbetat en metodik och struktur där vi förenar ”hårt och mjukt” för att effektivt få strategin implementerad och skapa en organisation som presterar framgångsrikt och där affärs- och verksamhetsmål nås, men också att individerna känner att de utvecklas och är vinnare.  Utifrån vision, mission, affärsidé och strategi arbetar vi systematiskt genom områden somStrategiimplementation

 • Värderingar
 • Målprocess, uppföljning, actions och förnyelse
 • Kommunikation och information
 • Inspiration och motivation
 • Processer
 • Kompetensutveckling, talangutveckling och rekrytering
 • Arbetssätt, roller och organisation
 • Taktisk planering och aktiviteter
 • Omvärld, spaning och reflektion 

Vi erbjuder olika former av stöd att vid implementationen av vald strategi. 

 • Rådgivning och coaching
 • Leda implementeringen
 • Leda och genomföra implementeringen (tillsammans med kunden) 

Pin It on Pinterest