Inspirationsföreläsning

Flera kunder efterfrågar kunskap om hur strategiutformning och implementation och vi erbjuder därför seminarier och föreläsningar inom strategiområdet vid olika typer av konferenser eller som riktad aktivitet för en specifik grupp enligt överenskommelse.

Syftet med seminarierna är att bidra med inspiration och ge kunskap om hur strategiskt arbete kan utveckla en affär eller verksamhet till nästa steg samt få en inblick i metod och verktyg för goda resultat.

På inspirationsföreläsningarna beskrivs hur strategin ger ett sammanhängande handlingsmönster och som stödjer att styra resurser mot de områden som ger ”bästa” förutsättningarna för långsiktig utveckling, stabil ”hög” uthållig framgång samt konkurrensfördel.

Vidare samtalar vi kring centrala begrepp som vision, mål, omvärldsanalys och observationer, strategisk analys, val av strategi, genomförande samt beskriver en process för genomförande av strategiskt arbete. Vi belyser att lyckas med att få strategin att gå från ord till handling samt hur en strategi relateras till kultur och värdering samt medarbetarutveckling.  Visionärt ledarskap tar vi upp och kopplar hur strategi och visionärt synsätt kan användas även på operativ nivå för att lyckas i det vardagliga ledarskapet och erhålla ”operation excellence”

Vi ger exempel på strategier på olika nivåer och områden och självklart anpassar vi upplägget efter behov och önskat fokus.

Pin It on Pinterest