24 h strategiska frågeställningar

Företag och organisationer ser behov av kunna samlas och systematiskt och inspirerande samtala och hitta rätt i strategiska frågeställningar. Vi på Pro&Pro har utvecklat ett sätt samtala och hitta rätt i strategiska frågeställningar, 24 h seminarium (lunch till lunch) med syfte att hitta rätt i strategiska frågeställningar, och med en process enligt:

Under dag ett samtal med frågor, informationsfördjupning, reflektion och perspektivbrytning. Den första dagen undviker vi att samtala om lösningar då ett allt för snabbt lösningsfokus hindrar ett vidare perspektiv.

Dag två reflekterar vi över vad vi tänkt på efter första dagens session och sedan samtalar vi runt olika lösningar och knyter ihop handlingsmönster och aktiviteter för centrala områden.

Under hela workshopen ser vi till att katalysera och facilitera med energi, inspiration, systematik och perspektivbrytning. Vi sorterar i central områden och pussel samt bidrar med relevanta analys metoder.

Vi ser också till att vi är riktigt bra förberedda för att få ut maximalt.

Exempel på ämnen för 24 h workshop:  Kompass

 • Vad krävs för att vårt företag och/eller organisation ska ta nästa steg
 • Hur kan skapa framgångsrik process för affärsplanering och affärsutveckling
 • Vilka centrala faktorer i omvärlden och marknaden på verkar oss
 • Hur ska vi bli mer framgångsrik med våra leverantörer
 • Hur eller ska vi jobba med partners
 • Hur ska vi bli mer attraktiva inom ett segment och målgrupp
 • Hur skulle vi kunna bli mer framgångsrika med våra projekt
 • Hur kan vi jobba mer innovativt och kundorienterat
 • Hur kan vi bli mer framgångsrik i vår rekrytering
 • Finns det en mer framgångsrik affärsmodell för oss
 • Hur kan vi bli mer framgångsrika och effektiva i vårt sälj
 • Hur kan vi ta ett steg till i effektivitet och service i vår kundtjänst
 • Hur ska vi bli framgångsrika med den nya tekniken som kommer inom vårt område
 • Hur kan vi brygga och skapa en effektiv teknik och IT utveckling som stöder affären och verksamhet
 • Vad kan vi göra för bli en attraktiv, framgångsrik och fokuserad ledningsgrupp

Pin It on Pinterest