Strategi

Inom strategi har vi samlat vår kompetens och våra koncept kring långsiktig hållbar förnyelse av företag och organisationer eller specifika verksamhetsområden och affärer.
För företag och organisationer, eller specifika verksamhetsområden och affärer, som önskar ta nästa steg i att nå sin fulla potential erbjuder vi strategiskt stöd både inom strategiutformning och strategiimplementation. Kvalificerat strategiarbete är stort stöd för att hitta rätt i utvecklingen och för att bli långsiktigt framgångsrik. Det strategiska arbetet kan omfatta hela företaget eller specifika verksamheter som marknad, affärsutveckling, kundutveckling, varumärkesutveckling, ledarskap, Employer Branding, produktledning, R&D eller IT.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi systematiskt i en iterativ modell, där vi ser resan lika viktig som resultatet, en upplysningsresa, ”Good To Great” resa, som blir grunden till förändring i olika perspektiv. Vi kombinerar ett antal strategiska verktyg för att säkra en kvalificerad analys och söker analys och lösningar i såväl hårda som mjuka perspektiv. Med strategin som sammanhängande handlingsmönster ges ett stöd att styra resurser och kompetens mot områden som ger de bästa förutsättningarna för långsiktig utveckling, uthållig lönsamhet och konkurrensfördel får långsiktig framgång.Det strategiska arbetets bas är själva fundamentet (vision, mission, varumärke samt affärsidé) och tillsammans med observationer i olika perspektiv arbetar vi fram en konkret strategi med genomförandeplan för att lyckas på riktigt.

“ Vision without action is merely dreaming.
Action with no vision is just passing time.
But with vision and action you can change the world ”
Nelson Mandela

Vi erbjuder dig som kund:

  • Seminarium i strategisk process och strategiska verktyg samt strategisk implementation
  • Utveckla din strategiska process
  • Leda och genomföra strategiutformning
  • Leda och genomföra den strategiska implementeringen
  • Utveckla ditt strategiska ledarskap
  • 24 h workshop för att hitta rätt i en strategisk frågeställning

Strategisk utmaning?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtex i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest