Strategiskt ledarskap

Ledarskapet ska leda till att affär och verksamhet lyfter till nästa steg.  För att lyckas med detta krävs ett samspel mellan strategi, affärs- och verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling och individutveckling, ett samspel mellan det ”hårda” och ”mjuka”.  Med strukturerade affärsprocesser och värderingar i grunden ges tid och möjlighet till kreativitet som skapar de avgörande vinnande initiativen. Detta handlar om att bädda och jobba för framgång och skapa en verksamhet som fungerar effektivt och ger handlingskraft, ”Operation Excellence”.

Ledarskapet ska göra verksamheten förberedd på de ständiga förändringar som är nödvändiga för att förbättra verksamheten. Om ledaren lyckats ska verksamheten själv vara på väg in i förändringen eller stå beredd och vänta när förändringen kommer, vilket ger en positiv inställning hos medarbetarna. Förändringar innebär oftast stora möjligheter för den som är förberedd och mentalt inställd på denna.

Vi erbjuder dig som kund:

  • Rådgivning/coachning om strategiskt ledarskap.
  • Seminarium och utbildning om strategiskt ledarskap.

Interimschef?

Om du har behov av att tillfälligt täcka upp kompetens som saknas eller för att hantera en förändring i verksamheten så kan en interimschef vara en lämplig lösning. Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest