Onboarding

Att rekrytera ny personal är en ständigt pågående process för företag som utvecklas. De flesta företag lägger mycket fokus och energi på att rekrytera personer med rätt komptens, profil och erfarenheter. För att den nyanställda snabbt ska bidra till företagets verksamhet behövs ett strukturerat och genomtänkt introduktionsprogram. Hur minskar man tiden det tar för en anställd att nå sin fulla potential? Onboarding innebär hur organisationer hanterar sina anställda och särskilt nyanställningar.
Får man nyanställda att känna sig välkomna och bekväma på sin nya arbetsplats kan man krympa tiden det tar för en anställd att nå sin fulla potential. Den mentala bilden av den nya arbetsgivaren skapas tidigt, och skillnaden kan bli känslan av att ”bara gå till ett jobb” eller komma till ett spännande äventyr. I de tidiga intrycken formas svaren på hur väl företaget drivs, hur kompetent ledningen är och hur mycket de bryr sig om sina anställda med mera. Forskning har visat att om man använder sig av rätt socialiseringstekniker så leder det till positiva resultat, som till exempel högre arbetstillfredsställelse, bättre arbetsinsats, större organisatoriskt engagemang och minskning av stress och avsikt att sluta.Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utformning av onboarding-program.

Interimschef?

Om du har behov av att tillfälligt täcka upp kompetens som saknas eller för att hantera en förändring i verksamheten så kan en interimschef vara en lämplig lösning. Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest