Ledarskap på distans

Ledarskap på distans är utmanande och spännande både för ledaren och medarbetarna. För lyckas med ledarskapet är det viktigt att ha en strategi och ett strukturerat arbetssätt för att leda verksamheten och medarbetarna. Det är också vanligt att ledningsgrupper är geografiskt distribuerade vilket också ställer krav på ledarskapet och arbetssättet för att därmed skapa bra dynamik och resultat i ledningsgruppsarbetet.I samhället och näringslivet pågår ständigt stor utveckling och förändringar. Vi ser en ökad globalisering med fokus på att effektivisera och förbättra verksamheten. Företag och organisationer som inte anpassar sig till de nya förutsättningarna och utvecklas kommer att avvecklas i den hårda konkurrensen. Detta ställer stora utmaningar på oss som ledare i vardagen. Denna utveckling innebär också att det har blivit vanligare att medarbetare har ledaren på annan ort vilket innebär speciellt utmaningar med att skapa bra teamkänsla och att effektivt arbeta med verksamhetsförbättringar.Många undrar om det inte alltid är effektivare att sitta geografiskt tillsammans i gruppen. I många fall är det nog så men det kan finnas situationer som kräver ledarskap på distans. Det kan exempelvis vara fallet efter omorganisationer, bolagssammanslagningar, närhet till kund eller leverantörer såväl som politiska beslut.

Då kan det vara nödvändigt för att optimera hela verksamheten. Ledarskap på distans kan också innebära att medarbetare sitter på samma ort men olika kontor eller på samma kontor men på olika våningsplan.

Ledarskap på distans är inte så annorlunda från ledarskap när man han medarbetarna bredvid. Den stora skillnaden är att man som ledare behöver vara tydligare och mer noggrann i sitt ledarskap.

Vi på Pro&Pro har tagit fram en modell  med verktyg som vi använder för att säkerställa att ledarskapet fungerar även för de som inte sitter dörr i dörr.  Om man har en tydlig strategi och plan i sitt ledarskap så kan man uppnå att medarbetaren kan utveckla självledarskap där du som ledare främst behöver följa upp resultat och mål.

Vi erbjuder dig som kund:

  • Rådgivning/coachning om ledarskap på distans.
  • Seminarium och utbildning om hur du lyckas med ledarskap på distans

Interimschef?

Om du har behov av att tillfälligt täcka upp kompetens som saknas eller för att hantera en förändring i verksamheten så kan en interimschef vara en lämplig lösning. Kontakta oss så berättar vi gärna hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest