Förändringsledning

Förändringar i företag och organisationer är en viktig och naturlig del i företagets eller organisationens utveckling. Orsakerna till att förändringar behöver genomföras kan både vara interna eller externa men vanligtvis föranleds de av att omvärlden förändras vilken innebär att verksamheten behöver förbättras och förändras för att kunna vara fortsatt konkurrentkraftig. För att lyckas med en förändring behövs ett strukturerat angreppsätt med verktyg och tekniker för att leda personerna som påverkas av förändringen för att uppnå de affärsmässiga resultaten. Förändringsprocesser kan vara mycket krävande och riskfyllda för företaget och organisationen vilket innebär att om förändringen inte genomförs på ett bra sätt kan hela verksamheten riskeras.Pro&Pro hjälper våra kunder med att genomföra förändringen på ett strukturerat  sätt och med en genomtänkt strategi utifrån förändringens karaktär, omfattning och förutsättningar.  Som ledare har du en central roll i förändringsarbetet där du behöver gå före, leda vägen, för att därigenom få medarbetarna att bli en del i förändringsprocessen. Vi lägger stor vikt i att förändringen både säkerställer att personerna och verksamheten som berörs av förändringen kommer snabbt igenom förändringen och därmed kan leverera utifrån de uppsatta målen.

Vi erbjuder dig som kund:

  • Att vi går in som förändringledare i ditt förändringsprojekt.
  • Rådgivning under en förändring.
  • Seminarium och utbildning om hur du lyckas med förändringar

Tillsammans, genom att kombinera din verksamhetskunskap med vår kunskap och erfarenhet av förändringsledning, är vi övertygande om att vi kan lyckas med din förändring.

Kundcase

Tillsammans med en kund har vi utvecklat dess arbetsmiljö och välbefinnande. Organisationen var inne i en fas där arbetsmiljön och välbefinnandet behövde förbättras. Tillsammans med kunden gjorde vi en analys av nuläge i form av samtal med alla medarbetare och ledare som sedan kopplades till fokusområden som ledarskap, ledningsgrupp, kommunikation, kompetensutveckling, mål, processer, värderingar och förhållningssätt. En prioriterad handlingsplan utarbetades och med aktiviteter kopplade till respektive fokusområde. Efter genomfört uppdrag upplevde styrelse, ledare och medarbetare samt facklig representant en avsevärd förbättring.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest