Ledarskap

Inom ledarskap har vi samlat vår kompetens och våra koncept kring utveckling av ett ledarskap för hållbar framgång. Vårt synsätt bygger på att ledarskapet ska samspela utveckling av lönsamma affärer och framgångsrika verksamheter med utveckling och framgång för individen.

Ledarskapet är centralt för att företag och verksamheter ska utvecklas på ett positivt sätt och därmed skapa uthålligt lönsamma företag. Vår starka övertygelse är att ledarskapet ska ta utgångspunkt i vision, mission, varumärke, strategi och affärsplan för att sedan brytas ner till grupp- och individnivå. Vi använder DISC personanalys som en bas för ledarskapsutveckling. Resultatet av personanalysen utgör grunden i det fortsatta arbetet för att utveckla ledarskapet inom områden som kommunikation, inspiration och motivation, förändringshantering, coachning samt individ- och teamutveckling. Vid behov kan även Extended DISC personanalys användas för att öka kunskapen om dig själv i relation till andra.

Det är ledarna, som genom sina medarbetare, har störst möjlighet att påverka företagets framgång och utveckling. Ett strukturerat och proaktivt ledarskap skapar förutsättningar att utveckla verksamheten positivt. För att lyfta företaget och ledarskapet till nästa nivå och bli än mer framgångsrikt, behöver medarbetarnas roll och ansvar utformas och tydliggöras. Därigenom kan företaget lyckas nå sina mål. Utmaningen blir att gå från bra eller medelmåttigt resultat, till att leverera resultat i världsklass.

Pro&Pro arbetar med att utveckla ledarskapet på företaget inom områden som:

  • Coaching
  • Onboarding
  • Employer branding
  • Förändringsledning
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Ledarskap på distans
  • Strategiskt ledarskap
  • Performance Managment
  • Rådgivning

Vi hjälper gärna företag att utveckla det individuella ledarskapet, arbetet i ledningsgrupperna och ledarskapscoachning utifrån dina önskemål och behov.

Kundcase

Tillsammans med en kund har vi utvecklat dess arbetsmiljö och välbefinnande. Organisationen var inne i en fas där arbetsmiljön och välbefinnandet behövde förbättras. Tillsammans med kunden gjorde vi en analys av nuläge i form av samtal med alla medarbetare och ledare som sedan kopplades till fokusområden som ledarskap, ledningsgrupp, kommunikation, kompetensutveckling, mål, processer, värderingar och förhållningssätt. En prioriterad handlingsplan utarbetades och med aktiviteter kopplade till respektive fokusområde. Efter genomfört uppdrag upplevde styrelse, ledare och medarbetare samt facklig representant en avsevärd förbättring.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest