Varumärkesplattform

Varumärkesutveckling är en process för att bygga eller stärka ett varumärkes position och konkurrenskraft. Varumärkeslöftet är företagets löfte till marknaden, kunden, medarbetarna och omvärlden och det handlar om att säkerställa att löftet hänger ihop med vision, strategier, kärnvärden och positionering. Vårt synsätt är att varumärket och dess löfte inte bara ska stödja era marknadskommunikativa insatser utan även ska vägleda försäljning, service och erbjudanden samt företagets värderingar, styrning och organisation. Ett varumärkeslöfte ska signalera ett och samma budskap både externt och internt till alla involverade. När man erhåller en förståelse för alla parametrar kan man bygga starka varumärken över tid och skapa en varumärkesplattform.

En fördel med att använda Pro&Pro för varumärkesplattformen är att vi är oberoende och inte arbetar med att göra reklam eller kommunikation. Du är således inte bunden till någon reklam- eller kommunikationsbyrå vid utarbetandet av plattformen och kan välja fritt vilka passande marknadskommunikativa aktiviteter ni ska genomföra.
För dig som funderar på status för ditt varumärke genomför vi en workshop för analys och rekommendation. Tillsammans med dig analyserar vi nuläget i form av kundinsikter, din historia, vad som utmärker dig, vilken position du har samt hur dagens kommunikation, värderingar, ledning, styrning, kompetens, erbjudande och processer stödjer ditt varumärke.

Hur vill ni uppfattas och hur upplever målgruppen företagets erbjudande? Hur väl matchar ni kundernas behov? Har ni rätt kompetens, rätt resurser och rätt interna processer för att nå dit ni vill?
I steg två arbetar vi framåtriktat med att ta fram en handlingsplan som omfattar intern och extern kommunikation, värderingar, ledning, styrning, erbjudande, kompetens och processer för att nå önskad position och företagets affärsambition. Om du har arbetat fram en fungerande varumärkesplattform men upplever att du inte lyckas få företaget att få den implementerad hjälper vi dig att implementera varumärket och dess löfte i kommunikation, värderingar, ledning, styrning, erbjudande, kompetens och processer.

Vi erbjuder även ett seminarium där vi går igenom vad ett varumärke egentligen är och hur allt som företaget och dess medarbetare gör påverkar varumärket.

Kundcase

Tillsammans med en innovationsmiljö har vi tagit fram strategisk inriktning och implementeringsplan för att kunna utveckla miljön till en ledande aktör inom sitt område. Nyckelfrågeställningarna var: Hur ska positionering ske i relation till andra innovationsaktörer? Hur tydliggörs erbjudande för partnerföretagen? Hur hanteras att partnerföretagen divergerar mycket med avseende på storlek, behov och inriktning? Vilket verksamhetsområde ska fokuseras på? Vilka arbetsuppgifter bör processledningen fokusera på? Hur säkerställs en inriktning som möjliggör Vinnväxt finansiering? Strategin resulterade i en förbättringsplan som nu implementeras i verksamheten.

Kontakta oss

 

Pin It on Pinterest