Marknadsutveckling

En marknadsstrategi är en process som hjälper dig att fokusera på de resurser som optimerar försäljningen. Marknadsstrategin återspeglas i en strategisk marknadsplan och utmynnar i företagets strategiska och taktiska marknadsaktiviteter på både kort och lång sikt. Genom att marknadsplanen bygger på insikter om marknad, kund och konkurrenter kan man ta fram rätt aktiviteter för att uppnå målen. En väl utarbetad marknadsplan kvantifierar målen och tar fram nyckeltal för tillväxtmöjligheter, lönsamhet och kostnader. Den ska ge tydlighet för er och hjälpa att fokusera på rätt saker. Vid framtagandet av en marknadsplan är det viktigt med en genomgång av affärsidé, målgruppsanalys, nuvarande marknadsföringsinvesteringar kopplat till marknadsbudget och dess utfall, konkurrenssituation och varumärkets positionering.

Har du behov av att få ökad verkningsgrad i din marknadsplan erbjuder vi att hjälpa dig att utveckla din marknadsplan med strategiska och taktiska aktiviteter och med rätt mix av traditionell marknadsföring, PR & events och digitala kanaler för att nå dina affärsambitioner inom bestämd marknadsbudget.

Befinner du dig i stadiet att ha en ny produktidé eller du kommit så långt som till prototyp eller pilotkund erbjuder vi dig genomförande av marknads- och målgruppsanalys samt utforma en go-to-market strategi inför kommersiell lansering. För dig som ser behov av stöd i projektledning, tillhandahåller vi projektledning av marknadsaktiviteter, events och lanseringar.

Kundcase

För ett ledande IT företag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde. Utifrån omvärlds- och kundanalys har erbjudandekoncept, försäljningsplan, marknadsplan och kompetensutvecklingsplan skapats. Företaget arbetar nu enligt utarbetade planer.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest