Kundinteraktion

Alla kunder går igenom en mängd olika interaktionstillfällen under en köpprocess från det att de får kännedom om företaget/produkterna, till förfrågan, köp, leverans, användande och till sist support och service. Varje steg i köpprocessen inverkar på kundens upplevelse av er verksamhet och utgör en egen kundresa.
Kartläggning av kundresan ger en bra kundförståelse och är ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten och att arbeta vidare med processförbättringar. Vid varje interaktionstillfälle i den kundresa som kartläggs ser vi till möjligheter att utveckla och göra förbättringar och skapa en kundupplevelse som skiljer er från konkurrenterna. För att arbetet med kartläggningen ska bli överskådligt och fokuserat kan man börja med att kartlägga en avgränsad process.
Önskar du utveckla kundinteraktionen erbjuder vi utveckling av en process för kartläggning av kundinsikter och modell av kundresa.
För dig som önskar konkret kartläggning av kundresa erbjuder vi analys av hur kunden agerar vid olika interaktionstillfällen samt en roadmap för implementering av förbättringar.
Ser du behov av stöd i implementering tillhandahåller vi projektledning för att genomföra förbättringar för att nå uppsatt ambition, affärsmål och varumärkeslöfte.

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest