CRM, Customer Relationship Management

Många företag är framgångsrika och ser att det finns möjlighet att ta ytterligare steg i lönsam tillväxt genom att utveckla kundrelationen. Möjligheten till en gynnsam utveckling av affären ökas genom att hitta rätt kunder, utveckla relationen med dessa kunder på ett lönsamt sätt samt ge dem rätt erbjudande vid rätt tidpunkt. Det finns stor potential i att utveckla ett systematiskt arbetssätt för varje viktig kundfas i kundlivscykeln med ambitionen att kundens förväntningar överträffas på ett lönsamt sätt. För att skapa kunskap om befintlig kundbas erbjuder vi att hjälpa dig att identifiera, segmentera och kategorisera befintlig kundbas.

För dig som ser behov av att utveckla kundrelationen systematiskt erbjuder vi att analysera och utveckla process med prioriterade aktiviteter i respektive kundfas i kundlivscykeln och med fokus för prioriterade kundsegment. Vårt angreppssätt bygger på att säkra relation till strategi, varumärkslöfte, ambitioner och mål samt säkra engagemang från medarbetarna. Vi ser också att i ett inledningsskede skapas processer och arbetssätt som inte kräver allt för omfattande systemstöd samt att implementering sker stegvis.

Om du som kund sedan önskar att ta nästa steg kan mer omfattande processer skapas som bygger på implementering av CRM systemstöd. Om du är du osäker på hur mer systematisk CRM kan hjälpa dig att utveckla kundrelationer och därmed affärer erbjuder vi ett seminarium samt efterföljande workshop där vi tillsammans med er genomför en nulägesanalys och upprättar en action plan med bedömning av affärspotential.

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest