Kompetensområden

Vi erbjuder dig som kund tjänster inom våra kompetensområden strategi, affärsutveckling, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Strategi

För företag som önskar att ta nästa steg i att nå sin fulla potential erbjuder vi stöd inom strategiutformning och strategiimplementation. Kvalificerat strategiarbete skapar konkurrensfördelar och därmed en långsiktigt positiv utveckling av företaget med hög lönsamhet.

Ansvarig:
Tommy Ytterström

Affärsutveckling

Utveckling av nya erbjudanden och attrahera nya kunder är en process som måste vara långsiktig men ha förmåga att anpassas vid marknadsförändringar. Vår arbetsprocess skapar effektivitet, långsiktighet och ger förutsättningar för kreativitet i verksamheten.

Ansvarig:

Robert Tjernström

Tommy Ytterström

Ledarskap

Ledarskapet är centralt för att skapa glada och engagerade medarbetare som gör företaget trivsamt och lönsamt. Vår övertygelse är att ledarskapet ska ta utgångspunkt i vision, position, strategi och affärsplan för att sedan brytas ner till grupp- och individnivå.

Ansvarig:
Markus Marklund

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån ett förändringsbehov. Genom vår erfarenhet, vårt arbetssätt och metodik kan komplicerade verksamhetsutmaningar lösas för att skapa en bättre verksamhet.

Ansvarig:
Mikael Augustsson

Markus Marklund

Pin It on Pinterest