Energi

Den medvetenhet och det behov som finns kring hållbara lösningar i samspel med den snabba tekniska utvecklingen inom skörda, lagra och använda energi, gör att energibranschen är mitt uppe i en väldigt snabb och spännande utveckling. Energiomställningen och utvecklingen av det hållbara samhället gör att affärsekologi, affärsroller, affärsmodeller och prismodeller förändras.

Energibranschen växer ihop med andra branscher som fordonsindustri, skogsindustri processindustri och telekom, vilket gör att nya marknadsroller utvecklas. Konsumenter blir också leverantörer vilket skapar nya förutsättningar på marknaden. Branschen påverkas också i hög grad av nya regleringar och lagar. Förflyttade marknadspositioner och ökad konkurrens kräver ökad träffsäkerhet i marknadsfrågor, affärsmodeller, partnerskap och erbjudandeportfölj men också effektivare IT stöd och produktion samt att processer som stödjer innovation i kombination med effektivitet utvecklas.

Vi stödjer inom energibranschen genom

Framtid och strategi

– Omvärldsanalys
– Scenarioanalys
– Utveckling och realisering av strategi

Affärssystem och processer

– Behovsanalys
– Utveckling av affärsarkitektur
– Upphandling
– Leda genomförande

Organisationsutveckling

– Ledningsgruppsutveckling
– Organisationsutveckling
– Utbildning

Affärsutveckling

– Utveckling av affärsmodell
– Utveckling av kundrelationer och kundnöjdhet
– Utveckling av partnerskap
– Utveckling av erbjudanden och tjänster med fokus på digitalisering.

Innovation

– Lean-transformation
– Utveckling av ledningssystem
– Utveckling av innovativ förmåga

Projektledning

– Program- & projektledning av affärs- och IT satsningar
– Förändringsledning av tvärfunktionella förändringsprogram
– Portföljhantering

Referenscase

Åt en kund inom forskningsområdet genomfördes en marknadsanalys inom energiområdet riktad mot utvecklingen av förnybara energikällor. Syftet med analysen vara att ta fram information som skulle kunna hjälpa till att motivera ny forskning inom energiområdet. Analysen gav en bild av den totala potentialen för de förnybara energikällorna samt inom området för solceller en modell för vilken verkningsgrad som behövs för att en kommersiell produkt skall bli gångbar på marknaden. Vidare så pekade analysen ut nya områden där delar av den forskning som redan bedrevs kunde passa in.

Välkommen att kontakta branschansvarig
Tommy Ytterström
070 – 67 37 200
Tommy.Ytterstrom@proandpro.se

Pin It on Pinterest