Bank och försäkring

Den digitala teknologin förändrar i grunden förutsättningarna för bank och försäkringsbranschen och många forskare förutspår att den kommer att ha en ännu större påverkan än den industriella revolutionen. Etablerade aktörer möter nya konkurrenter och spelare som utmanar etablerade strukturer, affärsmodeller och tjänster. Bank och försäkringsbranschen har ända sedan finanskrisen upplevt stort förändringsbehov genom nya regleringar och lagar som syftar till att öka transparensen och minska riskerna. Dessa förändringar utgör en stor utmaning för branschen. Utöver arbetet med de nya regelverket arbetar bank- och finanssektorn intensivt med att utveckla sitt kunderbjudande med syfte att attrahera nya kunder och förenkla för kunden. För att kunna konkurrerar utvecklas nya internetbaserade lösningar för att kunna möta kunden digitalt. Målsättningen är att utveckla automatiserade tjänster som är enkla och där kunden är i realtid deltar i ärendehanteringen.

Digitaliseringen innebär stora utmaningar men skapar också enorma utvecklingsmöjligheter för företag som ligger långt fram i sin digitalisering då den skapar möjligheter att kapitalisera på den nya tekniken och skapa helt nya tjänster och affärsmodeller riktade till en global marknad. En effektiv hantering är nödvändig då stora informations- och datamängder hanteras. Informationen ska både ska lämnas till myndigheter och användas för att utveckla nya tjänster och erbjudanden till kunderna. Banker och försäkringsbolag fokuserar i allt högre grad sitt arbete på det som ger mervärde för kunderna. Ny teknik såsom AI och Big data skapar helt nya förutsättningar och möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten.

En snabb och innovativ tjänsteutveckling med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och användarvänlighet ställer stora krav på företagets organisation, kultur och arbetsprocesser.

Vi stödjer företag inom bank och försäkring genom

Analys och rådgivning

– Omvärldsanalys
– Kund- och marknadsanalyser
– Scenarioanalyser

Projektledning

– Portföljplanering
– Projektledning
– Programledning

Strategi

– Verksamhetsstrategi
– Strategiskt arbetssätt
– Från strategi till roadmap

Organisationsutveckling

– Ledningsgruppsutveckling
– Organisationsutveckling
– Utbildning

Verksamhetsutveckling

– Processkartläggning
– Kundresor
– Verksamhetsanalys

Tjänsteutveckling

– Digitalisering
– Tjänsteutveckling
– Innovationsutveckling

Referenscase

Tillsammans med ett pensionsförsäkringsbolag har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Välkommen att kontakta branschansvarig
Måns Fahlander
070-514 57 31
mans.fahlander@proandpro.se

Pin It on Pinterest