Välkommen till webbinarium Pro&Pro Insight i samarbete med CER

Tema: Vinnande platser? – Regional attraktivitet och tillväxt

Välkommen till seminarium den 16 september med fokus på regional tillväxt, behov och drivkrafter. Seminariet är en fortsättning på det samtal som påbörjades vid ett seminarium i februari på samma tema.  Evenemanget är ett samarbete mellan CER (Centrum för forskning om ekonomiska relationer) vid Mittuniversitetet och Pro&Pro.

Vad är det som gör en plats attraktiv? Vid dagens seminarium särskådar vi detta både i ett individuellt perspektiv och ur ett företagarperspektiv. Vi varvar föredrag med panelsamtal och självklart ges du som deltagare möjlighet att interagera med frågor och inspel. Under seminariet som modereras av Linn Madsen Pro&Pro får du uppleva:

  • Oskar Rylander, en 25 årig fd Sundsvallskille som växt upp i Njurunda strax söder om Sundsvall. Efter studenten har han under de senaste åren bott i Storbritannien och studerat statsvetenskap vid UCL och sedan arbetat som analytiker på ett riskkapitalbolag. Han har också studerat kinesiska i Taiwan. Nu är han nyligen hemflyttad till Sverige och ska gå en mastersutbildning inom konfliktstudier på Försvarshögskolan. Vad krävs för att han ska attraheras av att bygga sin framtid här i regionen?
  • Magnus Monsell, Head of Plant Engineering vid Valmet, berättar om Valmets erfarenheter kring företagstillväxt och platsens attraktion. Vad är viktigt för att en plats ska vara uthålligt attraktiv för att skapa tillväxtmöjligheter för företag.
  • Peter Öhman, forskningsledare vid Centrum om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet och Johan Lundberg, forskare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet, presenterar och samtalar kring starten av det forskningsprojekt kring attraktion och tillväxt som började växa fram vid seminariet den 16 februari. Här ges du också som deltagare möjlighet att ge inspel till vilka frågeställningar du tycker är viktiga.

 

Program

Från 07:30 serveras en lättare frukost

Välkommen och Inledning: Linn Madsen (Pro&Pro), moderator

Föredrag: Magnus Monsell, Valmet

Föredrag: Kommande forskningsprojekt och studier om regional tillväxt, dess möjligheter och utmaningar, Johan Lundberg (CERUM) och Peter Öhman (CER).

Panelsamtal: Regional attraktivitet och tillväxt, Johan Lundberg (CERUM), Magnus Monsell (Valmet), Oskar Rylander, Peter Öhman (CER).

Regional attraktivitet och tillväxt: interaktion, frågor och inspel – Samtliga åhörare och Tommy Ytterström (Pro&Pro)

Avslutning och nästa steg:  Linn Madsen (Pro&Pro), moderator

 

Bjud gärna in några kollegor!
Varmt välkomna önskar CER och Pro&Pro

 

Mer om Pro&Pro Insight

Pro&Pro Insight är en seminarieserie som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. Här presenterar Pro&Pro sina framtidsanalyser med fokus på trender, insikter och vägledning.

 

Om du har frågor kontakta

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

Tid och plats

16e september
08.00 – 09.00 (Från 07:30 lättare frukost)
Plats: Pro&Pros kontor Storgatan 22 eller digitalt Länk skickas ut innan eventet
Anmälan senast 14 september

Anmälan

Jag vill delta:

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Pin It on Pinterest