24 h strategiseminarium

Syfte

Att på ett systematiskt och inspirerande sätt samtala och hitta rätt i strategiska frågeställningar.

Målgrupp

Ledare och verksamhetschefer som står inför strategiska frågeställningar i sin verksamhet. I seminariet deltar ledningsgruppen eller personer som kan bidra med kunskap och erfarenhet till frågeställningen som diskuteras.

Kurslängd

24h lunch till lunch seminarium

Innehåll

Utifrån en beprövad process och metodik strukturerar och analyserar vi tillsammans strategiska frågeställningar för hitta rätt inriktningar och aktiviteter för att nå övergripande strategier och mål. Seminariet har följande innehåll:

 • Presentation av bakgrund och problemformulering
 • Under dag ett samtal med frågor, informationsfördjupning, reflektion och perspektivbrytning. Den första dagen förbjuder vi att gå på lösning, så att vi inte för snabbt hamnar i lösningar och hindrar ett vidare perspektiv.
 • Dag två reflekterar vi över vad vi tänkt på efter första dagens session och sedan samtalar vi runt olika lösningar och knyter ihop handlingsmönster och aktiviteter för centrala områden.

Exempel på ämnen för 24 h workshop

 • Vad krävs för att vårt företag och/eller organisation ska ta nästa steg
 • Hur kan skapa framgångsrik process för affärsplanering och affärsutveckling
 • Vilka centrala faktorer i omvärlden och marknaden påverkar oss
 • Vad kan vi göra för bli en attraktiv, framgångsrik och fokuserad ledningsgrupp
 • Hur kan vi brygga och skapa en effektiv teknik och IT utveckling som stöder affären och verksamhet
 • Hur ska vi bli mer framgångsrik med våra leverantörer
 • Hur ska vi jobba med partners
 • Hur ska vi bli mer attraktiva inom ett segment och målgrupp
 • Hur ska vi bli framgångsrika med den nya tekniken som kommer inom vårt område
 • Hur skulle vi kunna lyckas med våra viktigaste projekt
 • Hur kan vi jobba mer innovativt och kundorienterat
 • Finns det en mer lönsam affärsmodell för oss
 • Hur kan vi bli mer framgångsrika och effektiva i vårt sälj
 • Hur kan vi ta ett steg till i effektivitet och service i kundtjänst

Upplägg

Under workshopen ser vi till att katalysera och facilitera med energi, inspiration, systematik och perspektivbrytning. Vi sorterar i centrala områden och pussel samt bidrar med relevanta analys metoder samt säkerställer att vi är riktigt bra förberedda för att få ut bästa möjliga resultat.

Seminarieresultat

Resultatet av seminariet är att analyserat och hittat rätt i vald strategisk frågeställningar med avseende på strateginriktning och aktiviteter för att nå övergripande strategier och mål.

Mer information

Om du eller ditt företag har en strategisk utmaning kontakta oss med kontaktformuläret till vänster eller ring så kan vi samtala om ett lämpligt upplägg.

Pin It on Pinterest