Strategisk och taktisk produktledning

Plats och datum: Ingen öppen utbildning planerad. Genomförs tillsammans med kund enligt överenskommelse

Syfte
Att ge kunskap och insikt i hur en framgångsrik produktledning skapas för att lyckas på marknaden samt hur produktledningen planerar och balansera operativa och strategiska aktiviteter för att utveckla din produkt eller produktportfölj.

Målgrupp
Produktchefer, affärschefer, affärsutvecklare samt verksamhetsledare med resultatansvar.
Utbildningen riktar sig till såväl nya produktchefer såsom de med erfarenhet sedan tidigare.

Längd
Utbildningen är en två dagars utbildning.
Utbildningen erbjuds tillsammans med företag utifrån önskemål.

Innehåll
Kursen innefattar vad du som jobbar med produktledningsfrågor behöver kunna för att införa ett strategiskt och taktiskt arbetssätt i verksamheten.

  • Produkt- och portföljstrategi
  • Affärsutveckling
  • Business Case
  • Prissättning
  • Produktmarknadsföring
  • Produktplanering
  • Omvärlds-, kund- och affärsanalys
  • Marknadstaktik och säljstyrning
  • Affärsledarskap

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på teorier, samtal, reflektioner och erfarenheter samt praktiska övningar.

Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt om hur produktledningen arbetar strategiskt och taktiskt för att skapa en högpresterande produktledning samt inblick i utvalda verktyg och metoder.

 

Utbildare

Tommy YtterströmTommy Y (1024x678)

Tommy har 15 års erfarenhet från produktledning och affärsledning, där fokus har varit att utveckla nya affärer för långsiktig lönsamhet. Tommy har också arbetat med att utveckla modeller för kundorienterad affärsutveckling på strategisk och taktisk nivå, projekt-. och utvecklingsmodeller, leda styrgrupper samt erfarenhet som certifierad utbildare på ledarprogram.

Anmäl intresse

11 + 15 =

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtec i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Referenser

Pin It on Pinterest