Organisationsutveckling

Med en omvärld som förändras och där förutsättningarna växlar kan det finnas behov av att se över er verksamhet, organisation, kultur och styrning. För att stödja er som organisation i en framgångsrik förändring erbjuder vi en modell bestående av tre byggblock: design, implementation och styrmodell. Vi erbjuder även stöd till ledare och medarbetare i den förändringsprocess som förmodligen behöver genomföras. Vi förespråkar ett agilt förhållningssätt med korta utvecklingssteg och snabb återkoppling för maximal framgång.

Hur tänker vi?

En organisation är ett medel och en teoretisk modell för att på bästa sätt samverka och skapa förutsättningar för att leverera ert värdeerbjudande. I varje organisation finns människorna, som med olika förutsättningar och förmågor, ska förflytta sig från nuläge till ett framtida läge. Det finns även värden i kultur och värderingar som vi behöver förhålla oss till för att nå målen. För oss är det av största vikt att hitta den organisation, styrmodell och det arbetssätt som passar just Din organisations förutsättningar och den förändring som sker i er omvärld. Oavsett var i förändringsprocessen ni som organisation är, kan vi vara en partner i genomförandet. Vi kan stödja er med t.ex. affärsutveckling, kommunikation, projektledning, agila arbetssätt, ledarskap, coaching och förändringsledning.

Vårt fokus är att bistå ledningen i deras arbete med att anpassa organisationen efter nya förutsättningar och framtidens utmaningar. Vårt mål är att minimera störningar och maximera effekt. Tillsammans leder vi människorna i organisationen från nuläge till ett framtida önskat läge.

Framgång

Styrkan i vårt erbjudande är att vi har kompetens och verktyg att ta oss an ett uppdrag som helhetsleverantör, där vi kan vara en professionell partner i ditt förändringsarbete.

Intresse

Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta oss för ett inledande samtal om hur vi kan hjälpa till i er utveckling.

 

Pin It on Pinterest