Innovation och attraktion med IoT

Innovation och attraktion med IoT

Workshop på Offentliga Rummet, Innovation och attraktion med IoT

I dag den 30 maj var Pro&Pro på Offentliga Rummets nätverksdag – Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhetsutveckling. Robert Tjernström och Tommy Ytterström höll i en workshop med ett 60-tal deltagare med temat” Skapa innovation och attraktion med Internet of Things” med fokus på nya offentliga tjänster för nytta och attraktion.

Efter en inledande inspiration, och genomgång av metodik var det dags att värma upp inför kreativa övningen. Med mycket energi och entusiasm samt inspiration från spännande föredrag under dagen, satte sig deltagarna i grupper för att skapa och värdera tjänster. Med mycket glädje och stolthet presenterade grupperna sedan sina förslag som omfattade områden som hemtjänst, skola, sjukhusverksamhet, och återvinning.

Tack till er alla deltagare för ert engagemang och ett speciellt tack till Mittuniversitetet och Bron som arrangerade nätverksdagen.

Pro&Pro Internship 2017

Pro&Pro Internship 2017

Pro&Pro Internship 2017

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi har nu nöjet att presentera och välkomna de studenter som valts ut till Pro&Pro Internship 2017.

Malin Kullström, studerar till civilingenjör Teknisk Design. Malin går fjärde året med inriktning Innovationsledning och produktutveckling vid KTH. Malin drivs av att lösa komplexa problem och då både genom analys och att involvera andra. Vid sidan om ett stort idrottsintresse, elitspelare och tränare inom badminton, är Malin intresserad av inredning, design, god mat och ett rikt friluftsliv. Om vintrarna hittar du också henne i skidbacken.

Christoffer Norberg studerar fjärde året på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Teknikinriktningen är energiteknik och ekonomiska profilen är marknadsföring. Christoffer har studerat en utbytestermin vid San Diego State University. Marknadsanalys, affärsstrategi och industriell försäljning är de största intresseområdena. Som marknadsansvarig för Industriell ekonomi sektionens case-grupp får han utlopp för sitt brinnande intresse av att lösa marknads- och affärsutmaningar. Christoffer tillbringar också gärna tid med härlig utförsåkning.

Anna Samstad studerar fjärde året till civilingenjör vid Industriell ekonomi på Mittuniversitetet med inriktning IT och förändringsledning. En stor drivkraft är att utmana sig själv för att utvecklas som person och få större och bredare kompetens. Anna är intresserad av forskning och har redan skrivit en vetenskaplig artikel. Vid sidan om studierna är det träning, dels på gym och dels löpning, samt mycket musik. Anna spelar piano och sjunger i Studentkåren Gungner.

Uppdrag – en marknadsscenarioanalys

Anna, Christoffer och Malin ska genomföra en marknadsscenarioanalys relaterat till introduktion av olika teknologier för nätverk inom Internet of Things. Utifrån att separata nät för Internet of Things introduceras samt att mobiloperatörer lanserar specifik Internet of Things access i 4G näten, utveckla en modell för analys av olika marknadsscenarios och hur det påverkar befintliga aktörers affär men också möjlighet till introduktion av nya aktörer. Befintliga aktörer är t ex dagens teknikleverantörer till fiber- och mobilnät, mobiloperatörer och bredbandsoperatörer med både nät- och tjänsteleverantörsroller samt stadsnätsoperatörer. Vilken roll spelar leverantörerna av den nya tekniken? Kommer nya samarbeten att utvecklas? Hur är möjligheten för nya aktörer att komma in på marknaden? Vilka nya affärsmodeller är lämpliga att använda?

Om Pro&Pro internship

Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. I internship ingår både teoriutbildning och kvalificerad handledning. Omfattning och upplägg utformas tillsammans med studenten. Uppdraget inriktas på något av Pro&Pros kompetens- eller satsningsområden. Ansökningar till internship sker under höstterminen, senast 31 december, och intervjuer samt urval sker under januari till februari.

Pro&Pro dagen 2017 – Digitalisering

Pro&Pro dagen 2017 – Digitalisering

Pro&Pro dagen genomfördes för tredje gången inför ett 50-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Årets Pro&Pro dag hade som tema ledarskap och företagskultur för framgångsrik digitalisering. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter. Nytt för i år var att Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern delades ut.

Tommy Ytterström, Stefan Alexandersson

Årets gästföreläsare var Stefan Alexandersson. Stefan som arbetat tolv år på Collector varav de tre senaste åren som VD, berättade om Collectors utveckling från ett litet kreditmarknadsbolag på 20 anställda till nordens ledande digitala och Europas högst värderade nischbank. Collector är en innovativ digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 har Collector haft en årlig organisk intäktstillväxt om 30 %. Stefan betonade att framgången till stor byggt på en stark företagskultur, präglad av entreprenörskap, engagemang och etik, som en drivkraft att utveckla tjänster och lösningar utifrån kunders behov. Stefan tryckte också på ha mod att besluta och pröva sig fram och vara beredd på att snabbt korrigera när det blir fel.

Mikael Augustsson, Pro&Pro, presenterade och förklarade hur du kan påbörja och intensifiera arbetet med din organisations digitaliseringsprocess. Varje organisation har sina förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Det gäller för ledningen att hitta sin organisations bästa väg i digitalisering.

Mikael Augustsson, Pro&Pro

Mikael presenterade en metod och systematik för att sortera och värdera olika perspektiv och utveckla en digitaliseringsroadmap som just passar din organisation och dina affärer. Mikael summerade Öka medvetenheten i organisationen om vad digitalisering är och vilka möjligheter som skapas. Mikael summerade vägen till att lyckas enligt:

 1. Skapa en nyfikenhet och omvärldsanalys för att kontinuerligt förstå kunder och omvärld
 2. Välj vilka tjänster, produkter eller områden att inrikta er på. Sätt kundupplevelsen i fokus
 3. Utveckla ledarskapet och viljan för att driva och genomföra snabb förändring
 4. Påbörja kompetensresan för att skaffa kunskap inom områden som är centrala för digitaliseringen

Tommy Ytterström, Pro&Pro, berättade om nyckelfaktorer för en lyckad digital transformation ur ett ledarperspektiv. En digital transformation sätter press att ställa om till ett digitalt och innovativt tankesätt. Att driva en omvälvande förändring kräver ett starkt och uthålligt ledarskap som vågar ta obekväma beslut, driva igenom nödvändiga förändringar och framför allt kompetens- och kulturskiften. Tommy summerade sina fem nyckelfaktorer enligt:

 1. Uthållighet och beslutsamhet
 2. Vision och strategi av vikt
 3. Passion för kultur
 4. Våga tänka nytt i kompetens
 5. Våga tänk nytt i struktur

Nytt för i år var utdelning av Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasiestudenter. Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Johanna Kühne, David Sawert och Daniel Wiman vid Skvaderns gymnasieskola. Här kan du läsa mer om gymnasiestipendiet och årets vinnare.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev Team Skridsko med Hans Axelsson, Fredrik Håkansson, Mikael Jeppling och Malin Kullström. Grattis!

Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2018 och nästa års Pro&Pro dag.

Pro&Pro Awards stipendium 2017

Pro&Pro Awards stipendium 2017

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Johanna Kühne, Daniel Wiman och David Sawert vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut i samband med Pro&Pro dagen 2017.

Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre stycken finalister nomineras av skolan. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

 • David Sawert

  1a pris och 7000 kr till David Sawert. Gymnasiearbetet ” Att bygga en dimkammare” har mycket hög komplexitet och genomförts med teoretiskt och praktiskt kunnande utöver det vanliga, vilket tillsammans stort engagemang, inspirerande muntlig presentation och genomarbetad rapport skapat imponerande resultat.

 • 2a pris och 3 000 kr till Johanna Kühne. Gymnasiearbetet ”Musikens påverkan på pulsen vid fysisk ansträngning” har genomförts med genomarbetad analys, genomarbetad och välstrukturerad rapport, stort engagemang och muntlig presentation på en mycket hög nivå.
 • 2a pris och 3 000 kr till Daniel Wiman. Gymnasiearbetet ” Kan din högra hand omedvetet lära upp din vänstra” har genomförts med stort engagemang, genomarbetad analys, en inspirerande muntlig presentation och en skriftlig rapport på mycket hög nivå.

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Johanna Kühne, Daniel Wiman och David Sawert vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut i samband med Pro&Pro dagen 2017.

Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre stycken finalister nomineras av skolan. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

 • 1a pris och 7000 kr till David Sawert. Gymnasiearbetet ” Att bygga en dimkammare” har mycket hög komplexitet och genomförts med teoretiskt och praktiskt kunnande utöver det vanliga, vilket tillsammans stort engagemang, inspirerande muntlig presentation och genomarbetad rapport skapat imponerande resultat.
 • 2a pris och 3 000 kr till Johanna Kühne. Gymnasiearbetet ”Musikens påverkan på pulsen vid fysisk ansträngning” har genomförts med genomarbetad analys, genomarbetad och välstrukturerad rapport, stort engagemang och muntlig presentation på en mycket hög nivå.
 • 2a pris och 3 000 kr till Daniel Wiman. Gymnasiearbetet ” Kan din högra hand omedvetet lära upp din vänstra” har genomförts med stort engagemang, genomarbetad analys, en inspirerande muntlig presentation och en skriftlig rapport på mycket hög nivå.

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Pro&Pro på Offentliga rummet

Pro&Pro på Offentliga rummet

Sandra Lindman och Andreas Gyllenhammar

Konferensen Offentliga rummet arrangeras 2017 i Sundsvall och vi på Pro&Pro är glada att få bidra till konferensen genom nätverksdagen den 30 maj – Smartare välfärd med Internet Of Things. Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är en nationell konferens som vänder sig till för personer som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet.

Markus Marklund från Pro&Pro kommer att moderera på konferensen. På dagen kommer du ha få lyssna till och inspireras av Sandra Lindman, Global IoT Partner manager, från Telia Company och Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, från Sweco. Vi kommer även få del av tre konkreta fallstudier där Internet of Things används för att förbättra verksamheten och skapa nya tjänster.

Tommy Ytterström, Robert Tjernström

Dagen avslutas med en workshop som Robert Tjernström och Tommy Ytterström på Pro&Pro håller i med temat ”Skapa innovation och attraktion med Internet of Things”. På workshoppen inspireras du av möjligheter med IoT i offentlig verksamhet och får tillsammans utforma nya tjänster som kan utveckla verksamheten. Du får även ta del av och praktiskt använda en metod för att utveckla din innovationsprocess för att skapa nya offentliga tjänster och öka attraktionen genom Internet of things

Anmäl dig till nätverksdagen för att inspireras och få nya idéer hur din verksamhet kan förbättras med Internet of Things. Priset är 950 kr ex. moms. Vid anmälan väljer du nätverksdagen Internet of things som motor för hållbar verksamhetsutveckling.

Anmälan Offentliga rummet – Nätverksdag IoT

Program

09.30  Fika och registrering
10.30  Välkommen (Mattias O’Nils, Mittuniversitetet)
10.50  IoT möjliggör framtiden tjänster, affärer och lösningar!
Sandra Lindman, Telia company
11.40   ”2017 – Var är den smarta staden”
Andreas Gyllenhammar, Sweco
12.30  Lunch
13.30  Fallstudier – Innovation med IoT
14.45  Fika
15.15  Workshop: Innovation och attraktion med IoT
Markus Marklund, Tommy Ytterström Pro&Pro
16.15  Summering av workshop och dagen
16.30  Slut

Information

Datum: 30 maj 2017
Tid: 10:30-16:30
Plats: Quality Hotel, Sundsvall
Pris: 950 kr ex. moms
Anmälan: Offentliga Rummets webbplats
Vid anmälan välj ”Nätverksdag (950 SEK)”
och sedan ”Internet of Things som motor
för hållbar offentlig verksamhet” för att
anmäla dig till rätt konferensspår.

Pro&Pro på Umeå universitet

Pro&Pro på Umeå universitet

Pro&Pro genom Tommy Ytterström höll en inspirationsföresläsning om företagsutveckling med case utmaning för industriella ekonomer vid Umeå universitet

Den 8:e mars föreläste Tommy Ytterström om företagsutveckling för Industriell ekonomi studenter på Umeå universitet. Efter föreläsningen fick studenterna möjlighet att samtala kring frågeställningar, utmaningar och lösningar för ett case inom företagsutveckling. Caset handlade om att värdera en introduktion på en ny marknad och förutom det analytiska även hantera högsta ledningens och medarbetarnas känslor, relationer och uppfattningar i en strategisk resa. Tommy presenterade också Pro&Pro och erbjudanden till studenter i form av examensarbeten, internship och traineeplatser.

Tommy beskriver träffen så här: ”Jag är oerhört imponerad av studenterna som är nyfikna, engagerade och har många tankar och reflektioner. Industriell ekonomi är generellt en mycket bra utbildning med duktiga och ambitiösa studenter. Jag tycker Umeås universitets inriktning med en tydlig matematisk profil kombinerat med företagsekonomi är väldigt intressant. Efter föreläsningen och caset fortsatte samtalen kring frågor som hur lyckas med ledarskap, projektledning, skapa kund- och medarbetarattraktion samt framgångsrikt entreprenörskap. Samtalen kom också in på intressanta framtida branscher och områden som till exempel förändringar i energibranschen, industrins transformering och Industri 4.0.

Vi ser fram mot fortsatt samarbete och tack för ett välorganiserat och energirikt arrangemang.

 

Hallå där…

Hallå där…

Oscar Martinez och Veronica Wenner, välkomna till exjobb hos Pro&Pro!

Oscar och Veronica läser sista året på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi på Mittuniversitetet och genomför nu sitt examensarbete hos oss på Pro&Pro.

Vilka är ni?

Oscar – Civilingenjörsstudent i Industriell ekonomi som har hunnit med åtta terminer hos Mittuniversitetet, en termin med Amsterdam university of applied sciences och nu utförs sista terminen tillsammans med Pro&Pro för att fullborda universitetslivet och få inspiration till nästa kapitel. Nybliven husägare på Alnö i Sundsvall, så bortsett från renovering och extrajobb hos Akzo Nobel ägnas tiden åt innebandy, golf och min nyblivna favorit paddeltennis

Veronica – Jag bor i Sundsvall och läser sista terminen på Mittuniversitet, Civilingenjör i industriell ekonomi. Efter elva avverkade terminer ser jag fram emot examen i vår! Aktiviteter är något jag gillar, stort som smått, oavsett om det är träning, upplevelser eller resor.

Vad handlar ert exjobb om?

Oscar och Veronica – Exjobbet vi gör hos Pro&Pro handlar om att undersöka hur ett företags organisationskultur och affärsstrategier gör det möjligt att skapa kundupplevelser som uppfattas värdefulla ur både ett kund- och företagsperspektiv. Dessutom analyserar vi hur företagets affärsmodell kan omvärderas och optimeras för att skapa hållbara kundresor

Vad är en underbar arbetsdag för er?

Oscar –  En underbar arbetsdag för mig inkluderar goda glada medarbetare, öppna givande dialoger samt varierande, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter.

Veronica – En underbar arbetsdag för mig innebär energi. Att skapa ett flow i mitt eget arbete som också kan bidra till att andra får ett härligt flow kring mig. Jag uppskattar positiva stämningar, diskussioner och öppenhet. Jag är tacksam att möjligheten finns att göra exjobb på ett seriöst och ambitiöst företag som hjälper oss att göra ett bra jobb!

Robert Tjernström handledare vid Pro&Pro, vilka strategiska perspektiv adresserar exjobbet?

– Vi har försökt att hitta ett område där flera olika perspektiv skall vara möjliga att adressera men grunden är affärsmodellens relation till kundresan. Ur ett strategiskt perspektiv så är detta ett stort område som kan påverka allt från bemanning/organisation till den kommunikation som görs. Uppgiften för Oscar och Veronica blir att försöka konkretisera och hitta delar som kan göra skillnad. Det känns väldigt kul att de nu kommit igång så jag ser verkligen fram emot att vara med på deras exjobbsresa.

Vad är en underbar arbetsdag för dig Robert?

– En underbar dag kan vara så mycket men det är klart att när man känner att det jobb som gjorts under dagen verkligen gjort skillnad hos den uppdragsgivare man jobbar åt så känns det ju extra bra. Sedan är jag personligen lite svag för runtomkringsnacket som kan vara i arbetet att känna att man kommer närmare en annan person är ett annat exempel på en underbar dag.

 

Samarbete Skvadern

Samarbete Skvadern

Vi är mycket stolta över att presentera ett samarbete med Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall. Skvaderns gymnasieskola är en friskola som startade 2002. Skolan har sedan starten på ett mycket bra sätt utvecklat och utbildat ambitiösa ungdomar för att kunna klara eftergymnasiala studier på hög nivå. Eleverna ges också stora möjligheter till personlig utveckling som en del i utbildningen.

I samarbetet ingår Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Stipendiet delas ut till bästa gymnasiearbete vid Naturvetenskapsprogrammet åk 3 och innebär:

 • 7 000 kr
 • Deltagande på eventet Pro&Pro dagen
 • Möjlighet till samtal med Pro&Pro medarbetare kring planering av framtida studier, framtida jobb och andra relevanta områden

Tre stycken finalister nomineras av skolan. I den avgörande slutfasen kommer varje finalist att muntligt få presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte Makes people and business successful beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som inspirationsföreläsningar och karriärdialoger. ”

Trainees 2017

Trainees 2017

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär?

Vi söker dig som nyligen har eller är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling. Genom traineeprogrammet får du kvalificerad handledning och utbildning i kombination med att arbeta med kunduppdrag.

Vision och mål med traineeprogrammet

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ger vi individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.
Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla dig till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge dig en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

Traineeprogrammets innehåll

Traineeprogrammet omfattar 12 månader och startar mitten av augusti 2017. Anställning kan i förekommande fall starta tidigare. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Under programmets gång arbetar du som konsult inom olika kundprojekt. Samtidigt får du en gedigen utbildning, parallellt med uppdragen. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling. Sammansättningen av konkreta uppdrag och kompetensutveckling säkerställer att du får en brant utvecklingskurva Initialt får du bygga en bred kompetens inom verktyg och metoder som utvecklar din konsultmässighet. Därefter fokuseras din utveckling på metoder och träning inom områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling och verksamhetsutveckling. Traineeprogrammets inriktning fokuseras på ett eller flera av de områden du brinner för. Hela vår verksamhet är värderingsdriven, vilket innebär att din egen ambition och dina egna intressen i hög grad kommer styra hur din karriär utvecklas.

Din profil

Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2017 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi.

 • Du är en högpresterande student som har genomfört din utbildning med mycket goda resultat
 • Du har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter
 • Du har en drivkraft att ta dig an nya öppna komplexa utmaningar med ett helhetsperspektiv samt systematisera, analysera och skapa konkreta lösningar och handlingsplaner
 • Du har passion för att utveckla affärer, verksamheter, teknik och människor i ett samspel
 • Du är samhällsintresserad och brinner för hållbar utveckling
 • Du är nyfiken, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad
 • Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift
 • Du får andra att inspireras, trivas och utvecklas
 • Idrottsresultat är meriterande

Rekryteringsprocess

Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som hjälper företag och organisationer främst inom branscherna telekom, försäkring, industri och forskning/utbildning att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden och som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition.

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.
Sista ansökningsdag är 2017-03-05
Om du har frågor kontakta Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Vi välkomnar Mikael

Vi välkomnar Mikael

Vi har nöjet att välkomna Mikael Augustsson till oss på Pro&Pro. Mikael börjar som konsult och rådgivare den 1 januari och kommer att förstärka vårt erbjudande inom strategi, verksamhetsutveckling och projektledning för förändringsprogram. Det är mycket roligt att Mikael, med sin erfarenhet och bakgrund, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Mikael är en västkustkille, uppvuxen i Borås, som har funnit sig väl tillrätta i Sundsvall där han uppskattar närheten till friluftsliv både sommar och vinter. Han är civilingenjör från Chalmers med inriktning på Industriell Ekonomi och kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef på HL display. Utifrån sina tidigare anställningar, bland annat som managementkonsult på Triathlon Group, har Mikael byggt upp en bred internationell erfarenhet i både Väst- och Östeuropa, Ryssland och Australien. Där arbetade han med ansvar för stora förändringsprogram och verksamhetsutvecklingsprojekt hos kunder inom en flera olika branscher, bland annat fordonsindustrin, medicinteknik och finans.

Mikael är en resultatorienterad ledare som brinner för att driva förändrings- och utvecklingsarbete och att se människor och organisationer växa. Han är nyfiken och har ett pragmatiskt angreppsätt som fokuserar på att finna möjligheter och lösningar. Han gillar både att arbeta på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas.

Läs mer om Mikael här.

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest