Välkommen till frukostseminariet Pro&Pro Insight

Tema – Framtidens energimarknad

Pro&Pro Insight är seminarium som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för branscher i förändring. På Insight seminarium presenterar Pro&Pro sina framtidanalyser för olika branscher med fokus på trender och scenarion.

Årets första Pro&Pro Insight ägnas åt energibranschen med scenarios hur framtidens energimarknad utvecklas och hur andra branscher påverkas med möjligheter och utmaningar. Självklart får du också ta del av våra modeller för framtidsanalyser.

Föreläser gör Tommy Ytterström, VD och branschansvarig Energi inom Pro&Pro samt Daniel Adelander, analytiker och konsult Pro&Pro. Under seminariet går vi igenom

  • Framtidens elnät med bland annat smarta elnät.
  • Utveckling inom förnybar el, både vad gäller produktion och lagring.
  • Digitaliseringens påverkan med fokus på blockkedjornas introduktion och påverkan på marknaden.
  • Utveckling av energimarknaden i form av aktörer och affärsmodeller inklusive samspel med branscher som fastighet, industri och transport.

Daniel Adelander

Tommy Ytterström

Program

08.00 Frukost
08.30 Föreläsning
09.15 Avslutning

Tid och plats

Fredag den 2 februari
Frukost från 08.00
Storgatan 29, Sundsvall

Anmälan senast 26 januari

Anmälan

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström
070 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se
 

Pin It on Pinterest