Sommaravslutning och halvvägs i internshipet

Sommaravslutning och halvvägs i internshipet

Nu är vi inne på 4:de veckan på Pro&Pro, tiden har bara sprungit iväg! Ungefär halva internshipet har gått och vi inser nu hur mycket kunskap och erfarenheter vi redan fått!

Sedan senaste blogginlägget har vi kommit en bra bit in på våra del-projekt. Vi har dessutom fått arrangera en presentation för Pro&Pro kring arbetsprocessen, resultatet och öppnat upp för diskussion. Kollegorna har gett oss stöd och idéer till utvecklingen av vårt projekt. Bland annat har vi fått råd kring layouten och utformandet av rapporten för den givna målgruppen, presentationsteknik, hur vi gör en effektiv trendspaning och slutligen hur en strategi byggs upp.

Det praktiska projektet, där vi med hjälp av data ska analysera och lösa ett transport-case, har vi kommit fram till ett resultat. Vi har skapat en kod som klassificerar och räknar fram värdeskapande information. Under tiden har vi haft avstämningar med uppdragsgivaren för att se till att arbetet överensstämmer enligt det önskade uppdraget.
Den strategiska analysen börjar ta form med stormsteg! Delvis har vi undersökt hur läget ser ut gällande datadrivna hållbara transporter och delvis har vi varit i kontakt med nyckelpersoner. En nutidsanalys för Västernorrland samt en undersökning av trender börjar leda till en rapport. Bilden visar hur vi kartlägger all information vi har samlat på oss. Målet är att ha färdigställt ett första utkast av en slutgiltig strategisk rekommendation till slutet av veckan.

Pro&Pro har ett brett nätverk, som vi fått tagit del av för att få värdefulla inputs gällande vårt projekt. Utifrån intervjuer med representanter från Sundfrakt, Knightech, Telia, Ericsson och Mittuniversitetet har vi fått en bredare syn på området och framtidsutsikter.

Under de senaste veckorna har vi även individuellt fått lära känna teamet på Pro&Pro. Det har varit lärorikt att höra deras bakgrunder och hur det är att jobba som managementkonsult. Samtalen har utan tvekan breddat vår syn på arbetsrollen.

På bilden syns en av internshipets höjdpunkterna, den årliga sommaravslutningen med Pro&Pro! Det var en dag med team-building aktiviteter, musik-quiz, god mat och trevligt sällskap! Den som var snabbast uppför Norra berget är för evigt ouppklarat, viktigast är att vi fick lära känna kollegorna och ha en rolig kväll!

Maja Vestin & Sandra Hammarsten
Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Internship: Tankarna efter första dagarna

Internship: Tankarna efter första dagarna

Äntligen har sommarens internship dragit igång! Första veckan har redan passerat och vi, Sandra Hammarsten, till vänster på bilden, och Maja Vestin, till höger på bilden, ser verkligen fram emot det som komma skall. Under första dagarna har vi satt oss in i de två del-projekten som vi blivit tilldelade. Det övergripande fokuset för årets internship handlar om hållbara transporter, ett viktigt och intressant område. Det första del-projektet är i samarbete med ett logistikföretag, vår uppgift är att med hjälp av registrerade data undersöka hur mycket tid som frigörs då maskinernas arbetsuppgifter ändras. Det andra del-projektet handlar istället om att göra en omvärldsbevakning för att identifiera framtida smarta lösningar gällande hållbara transporter med fokus på industri.

Hållbara transporter och innovationen som krävs för att uppnå detta är även ett av delmålen för FN:s Globala mål enligt Agenda 2030. Innehållet i vårt projekt är utan tvekan ett område som behöver arbetas med för att kunna nå målen, både internationellt men även för Sundsvall som region. I och med den samhällsviktiga aspekten för det här området känner vi extra stort ansvar och glädje att få sätta oss in i och jobba kring framtida utsikter och lösningar.

Första dagarna har spenderats med att förstå och sätta oss in i det arbete som ligger framför oss, vad projekten mer specifikt handlar om. Nu har vi också skapat oss en bild kring vad kunderna önskar och vi har fått en djupare förståelse. Dessutom har vi varit på plats hos kund för att se hur maskinerna används och deras arbetsuppgifter i dagsläget, detta för att kunna förstå den data vi fått och hur vi ska komma fram till ett användbart resultat.

Projekten har hittills bestått av en del problemlösning, vilket har varit enormt givande! Med hjälp av att använda våra kunskaper inom matte och programmering samt en del research och diskuterande har vi lyckats komma vidare. Det här med att lösa komplexa och odefinierade problem är en stor del av vårt internship, därför ser vi fram emot att se vad vi stöter på de kommande veckorna och vad vi kommer ta med oss till efter sommaren.

Det här är vårt första av flera blogginlägg som kommer läggas ut. En artikel kring vad vi kommit fram till publiceras på hemsidan i slutet av sommaren. Hoppas du ser fram emot att följa den här resan.

Tack Pro&Pro för givande första dagar!

Maja Vestin & Sandra Hammarsten
Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Traineeblogg 5 – Kommersialisering och projektledning

Traineeblogg 5 – Kommersialisering och projektledning

När vårvärmen börjar infinna sig i Sundsvall och uteserveringarna börjar packas med soldyrkare i filt då vet jag att sommaren väntar runt hörnet vilket för mig förutom semester innebär slutet på Traineeprogrammet där snart 9 månader passerat. I skrivande stund återstår endast tre lektioner varav två inriktas på ledarskap och en på strategiska perspektiv och portföljplanering, vilket innebär en spännande och intressant avslutning, som kommer innebära nya insikter och kunskaper att ta med in i framtiden.

Traineeprogramsblocket som passerat närmast i tiden har varit projektledning och där har allt från beslutsprocesser till riskhantering avhandlats. Ett lärorikt avsnitt som har gett mig insikter kring den komplexitet som en projektledare kan ställas inför och att inte bara genomförandet är viktigt utan att även alla förberedelser och planeringen är minst lika viktigt.

Viktiga parametrar i ett projekt är projekt- och effektmål som ska fånga upp resultat som följer projektets riktning och möta de behov eller utmaningar som projektet ska bemöta. Ett annat sätt att nå resultat och visa framgång i ett projekt kan vara att kommersialisera på ett resultat i projektet, vilket vi har gjort i ett av de projekt som jag har varit med på. Från det projektet så tar jag med mig aspekter som är viktiga för att lyckas med och även för att underlätta kommersialiseringen i ett projekt. En lärdom är att låta kommersialiseringsarbetet flyta med som en naturlig del av projektet från start till mål, istället för att hasta igenom processen när slutet av projektet närmar sig. En till lärdom är att nyckelpersoner för att kommersialiseringen ska leva vidare i organisationen i framtiden behöver vara med i projektet eller vara nära anslutet till det. Beroende på hur projektet genomförs kan det vara viktigt att täcka upp värdekedjan vilket kan göras genom att utgå från värdekedjan vid skapandet av projektet. Det kan vara viktigt om en viss produkt ska arbetas fram i projektet, saknas viktiga pusselbitar i värdekedjan då så är framtiden för den osäker.

Parallellt med Traineeprogrammets framfart så får jag vara med på nya uppdrag, däribland så är jag med och skriver en ansökan till Tillväxtverket om finansiering till ett projekt inriktat på AI. Jag ska i ett av projekten som jag utvärderar börja utvärderingen av en tankesmedja för att fånga upp tankar från deltagarna som kan tas med till nästkommande omgång. I samma projekt så ska jag även utvärdera två testbäddar inom IoT.

Nu vet ni nyfikna läsare lite mer om vad jag gör, vad jag har gjort i den närmsta tiden och vad jag kommer pyssla med inom den närmsta tiden. Det här får avsluta den nästsista Traineebloggen och nästa gång Traineebloggen dyker upp så har jag haft mina sista lektioner och Traineeprogrammet kommer då vara genomfört.

På återseende

Viktor Pettersson

Traineeblogg 4 – Framtiden i fokus

Traineeblogg 4 – Framtiden i fokus

Samtidigt som våren kommer med sin värme och sommaren börjar närma sig är jag sju månader in på traineeprogrammet och det känns härligt att mina dagar fylls av olika spännande uppdrag och utbildningar med framtiden i sikte. Sedan vi hördes i julas har det i utbildningsväg rört sig om kundlojalitet, innovation och processutveckling.

Kundlojalitetskursen lästes via Mittuniversitetet och har gett mig nya perspektiv på vad begreppet kundlojalitet innebär och vikten av kundlojalitet. I den andra kursen som handlar om innovation och innovationsledning har två av tre dagar avklarats och här står Håkan Ozan för lärandet. Tanken med kursen är att framåt kunna certifiera sig till innovationsledare. Innovationskursen gör vi gemensamt på Pro&Pro för att i framtiden kunna använda detta i våra tjänster och utföranden. Jag har även internt på Pro&Pro gått en kurs i Processutevckling/modellering via Visio. Med den kursen i bagaget känner jag mig rustad för att ta mig an verksamhetsutvecklingsprojekt på ett bra sätt.

Jag har också en väldigt intressant meny av roliga och intressanta uppdrag som känns väldigt aktuella idag och för framtiden. Långsiktigheten är något som är viktigt då några av projekten ska stötta små och medelstora företag i deras tillväxtresa utifrån digitalisering, vilket blir en långsiktig plan för att anpassa sig och följa med utvecklingen som sker i samhället. Många av uppdragen görs inom regionens gränser men i och med dagens teknologiska framsteg är det möjligt att arbeta mer ortoberoende. Detta gör att jag till exempel får möjligheten att vara med på ett projekt med fokus på att utveckla en innovationsplattform och där aktören sitter i Lund samt då intervjua och jag får även samtala med personer i andra städer.

Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som är på mångas läppar och även mina. I ett av projekten som jag är med i, AI Kompetens, är just det i fokus och då framför allt att stärka användningen av det i regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. I projektet har initialt ett verktyg för att utvärdera den artificiella intelligensen utifrån viktiga aspekter. Verktyget är tänkt att användas för att i ett tidigt skede förstå samt för att stötta den som vill ta fram ett koncept kring artificiell intelligens inom projektet. Verktyget berör viktiga punkter som data, säkerhet och på vilket sätt som den artificiella intelligensen ska användas i organisationen.

Internet of Things (IoT) är ett annat begrepp som är aktuellt och som är huvudämne i några av de projekt som jag arbetar med. I ett innovationsprojekt som handlar om att skapa tillgänglighet i en stad med stöd av Internet of Things tjänster är mitt fokus att tillsammans med kollegor på Pro&Pro stötta respektive företag i kommersialiseringsfrågor som affärsmodell och GoTo-marketstrategi. IoT är mer än robotdammsugare och smarta vitvaror vilket projekten har lärt mig. Jag har fått fördjupa mig i frågor som värdekedjor, hantering och ägande av information, affärsutveckling och utmaningen att gå från test och demo till att skapa upp kommersiellt.

Som ni kanske förstår försöker vi vara aktuella på Pro&Pro i både de uppdrag som vi är med i samt genom de utbildningar som vi genomför. Detta är ingen tillfällighet utan något som följer med oss kontinuerligt genom nyfikenhet. Att vilja lära sig nya saker, lyssna på våra kunder och följa marknaden och de förändringar som sker är en del av det koncept som Pro&Pro agerar efter. Under våren kommer innovationsledningsutbildningen avslutas och projekten, traineeprogrammet och traineebloggen att fortsätta. Utbildningsmässigt inom traineeprogrammet är det projekt- och förändringsledning som gäller härnäst.

På återseende

Viktor Pettersson

Traineeblogg 3.0

Traineeblogg 3.0

Halvvägs på Traineeprogrammet och julavslutning

Det är nu dags för det tredje inlägget här på min traineebloggen. Sedan starten i augusti så har saker rullat på i väldig fart och det är till och med så att min första semester, någonsin, har passerat. En semester som för min del var rolig och kändes speciell då jag aldrig tidigare haft en semester i och med studier och jobb över sommarloven.

Men nog prat om ledigheter, nu så ska vi fokusera på arbete och vad jag har lärt mig och fått göra sedan senast vi hördes. Traineeprogrammet har rullat på bra med många lektioner och några läxor, jag har fortsatt arbeta på i de olika projekt jag är en del av och jag har avslutat en kurs på Mittuniversitetet i Förändringsledning med inriktning digitalisering och affärsmodeller. Kursen blev för mig ett bra komplement till Traineeprogrammet, då jag tidigare inte stött på affärsmodeller på det sätt som jag fick göra på kursen och för att som managementkonsult kan uppdragen innefatta affärsmodeller av olika slag på olika sätt. Som exempelvis förändring av befintlig alternativt vara med och bygga upp en med ett startup. På Traineeprogrammet så har vi hunnit ta oss igenom några block och är ungefär halvvägs. Förutom affärsmässighet, så har vi nu gått igenom strategi samt affärsutveckling. Under strategiblocket pratade vi om hur tankarna kan gå när val av strategi ska göras samt hur ett genomförande kan till. Affärsutvecklingsblocket är mer omfattande än de två tidigare blocken har varit, vilket beror på den bredd som finns i begreppet affärsutveckling. Delar som utveckling av erbjudande, kundlivscykel och segmentering ligger under detta block och är viktigt i rollen som managementkonsult. Mycket har lärts och mer finns att lära kring arbetslivet som Managementkonsult.

Det här inlägget skrivs i januari 2021 och det innebär det att julen 2020 har passerat. Julen brukar för de flesta företagen innebär någon form av avlutning i form av ett mingel, en julfest, en lunch eller något helt annat. Pandemin har inte gått någon obemärkt och har fått företag att tänka om. Pro&Pro tänkte om och höll en julavslutning digitalt på distans. Genom catering kunde alla få sig en måltid som avnjöts gemensamt via Teams. Inför avslutningen så blev jag ansvarig för att planera och beställa mat. Under själva avslutningen så var jag till stor del ansvarig för underhållningen som digital konferencier samt ledare av två quiz. Det blev ett, något sånär, Coronafritt-quiz, vilket är svårt när hela året påverkats av pandemin, samt ett musik-quiz med finskatoner. Det blev en härlig kväll som bjöd på många skratt, god mat samt ett ypperligt tillfälle för alla på företaget att träffas i ett mer informellt forum för, nästintill, första gången på många månader. Det kändes givande och kul att få träffa alla på företaget i ett annat sammanhang och under en hel kväll.

Ett knappt halvår på Pro&Pro har passerat, mycket har hänt sedan starten och mycket mer kommer att hända vilket känns spännande och givande. Vad det gäller Traineeprogrammet så kommer det fortsätta under våren med de sista delarna av Traineeprogrammet och det kommer ni få höra mer om framledes.

På återseende

Viktor Pettersson

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Den här rapporten representerar arbetet som har genomförts inom projektet IoT för Tillgänglighet med målet att utforska framtidens konkurrenssituation inom IoT i Västernorrland.

Vår omvärld förändras. Förutsättningarna för både offentlig och privat sektor utmanas av ny teknik, ekonomisk press och internationell konkurrens. Ett Smart Västernorrland 2030 representerar både vår förväntning och förhoppning. Samtidigt innebär transformationen som vi möter stora utmaningar för både offentlig och privat sektor som kräver mycket samarbete för att hantera.

I det här arbetet har vi inom projektet IoT för Tillgänglighet utforskat fyra olika framtider som vi kan komma att möta år 2030. Vi har sett att vår syn på samhället kommer förändras, och i vilken riktning den utvecklingen sker är väldigt osäker.

För att utforska framtiden genomfördes två workshops med deltagare i projektet  samt intressenter och experter i Västernorrland, samt ett gediget analysarbetet före, under och efter workshopserien.
Efter dessa workshops genomfördes två workshops som fokuserade på vision och strategi.

Kommer Västernorrland vara en miljö för våra lokala aktörer att skapa samhällsnytta, eller kommer Västernorrland bli beroende av internationella dataleverenser för att vara en konkurrenskraftig region, både ekonomiskt, men även i vad som levereras till medborgare?

Ett Smart Västernorrland 2030 genomfördes av Pro&Pro inom projektet IoT för Tillgänglighet som från finansiering av IoT Sverige syftar till att skapa innovativ samhällsutveckling genom IoT. Projektet koordineras av Bron Innovation och samlar 10 organisation som arbetar tillsammans.

Publicerad: 2021

 

Ladda ner rapporten här! Ett Smart Västernorrland 2030

Omvärldsanalysen har genomförts av  Daniel Adelander, Tommy Ytterström och Viktor Pettersson. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller vill diskutera framtiden!

Daniel Adelander
Managementkonsult Pro&Pro
073 – 987 21 81
Daniel Adelander@proandpro.se

Tommy Ytterström
VD, Managementkonsult
070-67 37 200
Tommy.Ytterstrom@proandpro.se

Viktor Pettersson
Trainee, junior managementkonsult
070 – 764 56 08
Viktor.Pettersson@proandpro.s

Pin It on Pinterest