Framgångsrika ledare använder moderna projektarbetssätt och verktyg

Framgångsrika ledare använder moderna projektarbetssätt och verktyg

Digitaliseringen av praktiskt taget alla branscher skapar nya möjligheter för ledare i framkant. Inom projektledning utvecklas både arbetssätt och verktyg för att stödja framtidens sätt att driva projekt. Moderna projektverktyg där samarbete står i fokus, kan effektivisera projektgenomföranden och bidra till ett mer hållbart projektledarskap.

Här presenterar vi några insikter som vi tycker att framtidens framgångsrika ledare bör ha koll på:

  1. Moderna verktyg inom projektledning fokuserar på samarbete

De traditionella projektledningsprinciperna gäller fortfarande; det är centralt att hantera risker, budget, tidsplan och att genomföra projektaktiviteter. Men att driva projekt handlar också alltmer om kundcentrering och agila leveranser. Moderna verktyg underlättar och bygger på samarbete; se till exempel Slack, Monday.com och Atlassian/Jira.

  1. Att dela och hitta aktuell information ska vara enkelt

Ditt projekt behöver ett pålitligt verktyg där alla kan dela och finna uppdaterad information. Om ett projekt blir försenat, se till att du är transparent med det så snabbt som möjligt. Säkerställ att samma information inte finns på flera ställen, utan sträva efter att ha en källa för information.

  1. Prioritera kontinuerligt

Du har alltid mer i din aktivitetslista än vad du hinner utföra. Om du och ditt projektteam slumpmässigt tar dig an uppgifter kommer ni att spendera resurser på saker som knappast är viktigast för stunden. De personer som är mest effektiva är experter på kontinuerlig prioritering.

  1. Det handlar om människorna

Ett modernt ledarskap, det vi på Pro&Pro benämner som det hållbara ledarskapet är viktigt, inte bara för chefer, utan även för projektledare. Att som projektledare skapa en systematik för ledarskapet och ha tillit till projektmedarbetarna är centralt för att nå hållbara resultat i dagens arbetsliv. Kommunicera effektivt för att säkerställa att alla förstår visionen, identifierar rätt aktiviteter och samordnar sitt dagliga arbete, så har du den viktigaste biten på plats för att driva effektiva projekt.

  1. Håll dig uppdaterad

I tider när vi inte träffas dagligen på samma sätt som tidigare behöver du jobba mer på att hålla kontakten med medarbetarna och hålla dig uppdaterad. Var tillgänglig och uppmuntra kontakt. Att ha dagliga korta digitala pulsmöten där ni uppdaterar er varandra på status är en välbeprövad metod som fungerar bra!

  1. Retrospektiv – Hoppa inte över lärandet

Organisationer glömmer ofta bort att använda retrospektiv – möten för att lära av det man gjort för att skapa förbättring. Detta är en effektiv metod för att analysera och identifiera bättre och effektivare sätt att arbeta med ditt team, ta er an uppgifter och bli mer förberedda för nästa projekt. Med fördel görs retrospektiv inte bara när projekt avslutas, utan kontinuerligt under projektens gång för att snabbare kunna nyttiggöra förbättringsidéerna.

Mikael Augustsson, managementkonsult och ansvarig för Project Management på Pro&Pro.

5G och datadrivna möjligheter

5G och datadrivna möjligheter

För industri, operatör och managementkonsultföretag

Utvecklingen av automation och uppkopplade produkter blir allt tydligare inom Industrisektorn och därmed ställs allt högre krav på att utvinna information från data som genereras. För att belysa vikten av och potentialen med uppkoppling och datadriven utveckling har flera studier gjorts. McKinsey beräknar marknaden för uppkopplade enheter år 2025 uppgå till ett värde mellan 4 och 11, miljarder dollar (Manyika, Woetzel & Dobbs, 2015). Medan BCG påvisar att AI kan minska tillverkningskostnader med upp till 20 procent, där 70 procent av kostnadsminskningen är till följd av högre arbetskraftsproduktivitet (Küpper, 2018).  Förutom ovannämnda studier har även ABI Research förutspått att den smarta automatiserade tillverkningsmarknaden kommer att växa till 1 biljon USD 2030 med totalt 4,3 miljarder trådlösa uppkopplingar. Där det under en fem-årsperiod finns en potentiell bruttomarginalökning på 5–13 procent för de fabriker och lager som flyttar till privata mobilnät som 5G (Elmgren, 2020). För att skaffa mer kunskap i området har Pro&Pro genomfört en studie bestående av ett strategiskt analysarbete tillsammans med praktisk business case för att belysa datadrivna möjligheter genom 5G, för industri både av mindre och större storlek, operatör och managementkonsultföretag. Arbetet baseras på vetenskapliga artiklar, intervjuer, litteratur samt en empirisk studie för ett mindre industriföretag. Sammanfattningsvis visar den genomförda studien följande:

  • Med tillgång och användning av data kan även små Industrier med liten insats effektivisera och optimera verksamheter för att på så sätt nå konkurrensfördelar genom kostnadsbesparingar.
  • För operatörer är det av stor vikt att påvisa att 5G är ekonomiskt gynnsamt och utöver det använda sig av tydliga business-case för att påvisa nyttan med den initiala investeringen.
  • För managementkonsultföretag är det viktigt att ta en ledande roll inom data science för att baserat på information som råvara, snabbt och tydligt kunna påvisa potential i förändringar.

Studien har genomförts av Julia Larsson och Maja Vestin, internship junior managementkonsulter 2020 vid Pro&Pro med Tommy Ytterström, managementkonsult Pro&Pro, som rådgivare och ansvarig för arbetet.  Julia och Maja studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet. Klicka på artikeln till höger för att läsa mer om analys och resultat. Om du önskar ta del av hela analysen och dess rapport kontakta Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se , 070 673 72 00.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Maja Vestin
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Tommy Ytterström
Managementkonsult
VD, Pro&Pro

Traineeblogg – Viktor Pettersson september 2020

Traineeblogg – Viktor Pettersson september 2020

Då var det äntligen dags för den tredje upplagan av traineeprogrammet och således traineebloggen där ni kommer få följa mig och mina tankar som trainee och Junior Managementkonsult här på Pro&Pro. Jag, Viktor Pettersson, är alltså den som fått äran att ta över stafettpinnen ut på den tredje sträckan efter Daniel Adelander och Emil Lindgren.

Som ni kanske förstår så heter jag Viktor Pettersson och jag är 25 år ung. Jag är född och uppvuxen i Visby på den fantastiska ön Gotland, vilket många har svårt att tro när de träffar mig eftersom min dialekt inte är så framstående. Precis som mina två föregångare på traineeprogrammet har jag studerat till civilingenjör, nytt för i år är att jag flyttar söderut från studieorten Umeå. Jag och Emil har båda läst industriell ekonomi och Daniel läste maskinteknik med en master i industriell ekonomi. Min utbildning som civilingenjör i industriell ekonomi påbörjades 2015, examen togs under 2020 och inriktningen som lästes var Risk Management och kompletterades med avancerade kurser i statistik.

När frågan, var kommer du jobba efter examen?, tidigt under utbildningen kom på tal så var Sundsvall inte det spontana svaret. Men när man träffar sin sambo under utbildningen och hon kommer ifrån Sundsvall så dyker det plötsligt upp som ett hett alternativ. Att det sedan blev Pro&Pro var ingen slump. Pro&Pro hade nämligen anordnat några föreläsningar och visat upp sig kontinuerligt på universitetet. Så när det blev dags för deras besök 2019 så tog jag chansen, introducerade mig och mitt intresse för företaget och resten är historia. För er som inte känner till Pro&Pro så bra så är det ett företag som bland annat erbjuder tjänster inom ledarskap, analys, strategi och affärsutveckling.

Startskottet för traineeprogrammet 2020 gick den 1 september, men min tid här smygstartade redan i januari. Jag fick då chansen att lära känna kollegorna under två utbildningsdagar i det agila verktyget SAFE vilket ledde till en certifiering och i juni fick jag möjligheten att hoppa på ett projekt som gjordes mot det Sundsvallsbaserade företaget 2Dfab, där jag fick göra en marknadsanalys.

Bra förmåner, en VD som bryr sig om sina anställda i kombination med en varm härlig arbetsgrupp är några av de fördelar som jag redan nu har upptäckt med företaget. Ett ungt, växande och ambitiöst företag där jag som individ har stor inverkan på resultat gör att drivkraften, potentialen och möjligheterna till att utvecklas är många. Det finns mycket fint att säga om detta företag redan nu och mycket mer kommer det att bli. Just nu är jag involverad i flertalet projekt och det är bland annat mot Bron Innovation och Mittuniversitet.

Att inleda karriären som managementkonsult ska bli spännande och jag ser framemot att få utvecklas och frodas hos Pro&Pro. Min resa som trainee fortsätter och inom kort kommer ni få höra mer om mig och min framfart hos Pro&Pro. För er som är intresserade av att veta mer om det här företaget och vad det har att erbjuda med allt från traineeprogram, utbildningar eller internships an fortsätta klicka runt på hemsidan där ni läser det här.

På återseende,

Viktor Pettersson

Junior Managementkonsult, Trainee

Internship: 5G och datadrivna möjligheter

Internship: 5G och datadrivna möjligheter

5G och datadrivna möjligheter – för Industri, Operatör och Managementkonsultföretag

Sommarens internship på Pro&Pro har nu nått sitt slut och under förra veckan presenterades resultaten av den empiriska studien, arbetet för Telia samt arbetet kring framtidens managementkonsultföretag. För Telia motsvarade de genomförda arbetet ett underlag för hur de ska positionera sina erbjudanden rätt mot industrisektorn, medan arbetet för Pro&Pro motsvarade en guide gällande vilken roll managementkonsultföretag kan ta i utvecklingen av vertikala lösningar inom industrisektorn. För mer information gällande den empiriska studien, som gick ut på att ta fram optimeringsförslag med hjälp av tekniker som Data Science, Big Data och andra analytiska metoder för att identifiera kostnadsbesparingar, så hänvisas den intresserade läsaren till de förra blogginlägget.

Det som går att påvisa är att vi idag står inför den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, som framförallt utmärker sig genom att maskiner och teknisk utrustning kan kommunicera med varandra och omgivningen med hjälp av molnbaserade tjänster och sensorer. Utöver detta så innefattar begreppet datainsamling och hantering av data. Industri 4.0 beskrivs som revolutionerande datadrivna tjänster som kommer att förändra framtida logistik-, produktions- och arbetsprocesser. Dagens 5G-nät har redan möjliggjort nästa steg i den tekniska utvecklingen framtidens mobila 5G-nät kommer medföra stora fördelar för industrisektorn. Med 5G kommer t IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence) och Big Data, bli allt viktigare för att kunna följa teknikutvecklingen. AI, Big Data och den ökade kapaciteten som 5G tillåter kommer möjliggöra analysering och hantering av större datamängder, samtidigt som säkerheten blir bättre, vilket gör fler industritillämpningar tänkbara. Den största fördelen med 5G är att realtidsapplikationer möjliggörs, vilket innebär att AI och virtuell verklighet får en helt annan innebörd. Allt detta kommer bidra till en mer effektiv och flexibel produktionsmiljö. Således måste tillverkningsindustrin anpassa sig efter den fjärde industriella revolutionen för att kunna vara fortsatt ledande på den konkurrensutsatta marknaden.

Resultatet från det genomförda arbetet visar att affärs- och verksamhetsnyttorna för industrimarknaden är många vid implementering av 5G. I samfund med detta har betydelsen av att arbeta med verkliga och konkreta business case uppmärksammats. Gällande en positionering som rådgivare och vägvisare för vad 5G, AI och Big Data kan åstadkomma, är det tydligt att framtidens managementkonsultföretag präglas av en övergång mot Data Science.

Med detta blogginlägget vill jag, Maja Vestin, och Julia Larsson tacka för oss. Det har varit en otroligt givande och inspirerande sommar. Vi vill därför även tacka Pro&Pro för möjligheten!

Maja Vestin
Junior Managementkonsult Pro&Pro

Internship: Tiden går fort när man har roligt

Internship: Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt och endast en vecka återstår av uppdragen. Tiden efter semestern har till stor del präglats av programmering för att analysera stora mängder data där målet har varit att optimera ett fordons rörelsemönster och ta fram ett underlag för potentiella kostnadsbesparingar.

En nyckel till framgång för optimerings-projektet har varit att redan från start granska datat och dess parametrar för att sedan kunna synkronisera de olika filtyperna (Excel-, kml-, csv- filer) för att ha ett ”städat data” som grund. För att analysera informationen har programspråket R tillämpats, vilket är en utvecklingsmiljö som huvudsakligen används för statistiska beräkningar och datavisualisering. Främst för artificiell intelligens inom data mining samt numeriska beräkningar. Vidare för att visualisera koordinatdata har Goolge Earth använts.

Trots tidsfristen har arbetet med optimeringen resulterat i starka slutsatser. Vilket även påvisar hur kraftfullt området Data Science är, där det på korttid är möjligt att få insikter i en verksamhet och genom dessa kunna förbättra och optimera verksamheten och där igenom göra enorma besparingar. Med utgångspunkt i 500 parametrar, insamlade med hjälp av sensorer, kunde mönster och trender utläsas, vilket har varit ett värdefullt underlag inför optimeringen.

Genom den inledande analysen var det tydligt att optimera fordonen med avseende på färdväg, hastighet, tid och där igenom bränsleförbrukning, där en minimerad resursförbrukning och en total kostnadsbesparing kunnat påvisas efter optimeringen. Förutom optimeringen har gemensamma standarder strategier tagits fram för fordonens rörelsemönster. Den genomförda studien påvisar att stora kostnadsbesparingar kan göras redan idag, genom att nyttja insamlad data. Vilket framgent genom tekniker som 5G kommer att kunna göras i realtid med en allt större noggrannhet och i allt större omfattning.

Jag talar för både mig, Julia Larsson, och Maja Vestin när jag säger att vi ser fram emot kommande vecka där vi kommer att presentera resultaten av den empiriska studien, arbetet för Telia samt arbetet kring Framtidens Managementkonsultföretag.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro

Internship: Upplevelser och tankar efter tre veckor

Internship: Upplevelser och tankar efter tre veckor

Tre veckor på sommarens uppdrag har redan passerat och tiden bara springer iväg. En sak både jag, Maja Vestin, och Julia Larsson är överens om är att det är superintressant att få arbeta med framtidsområdet som 5G utgör en del av, samt få analysera utvecklingen. Sedan senaste blogginlägget har vi blivit lite mer pålästa inom ämnet och kommit igång med arbetet. Det vi har gjort hittills är att vi har tagit fram en omvärldsanalys i form av en PESTEL-analys för att se vilka trender och drivkrafter som finns gällande 5G och den anknytande tekniken, samt eventuella trender i framtiden. Två case-studies har genomförts där ena visar hur långt teknologin har kommit idag, och den andra är riktad mot managementkonsulter och hur dem anpassar sig efter den rådande teknikutvecklingen. Intressant var att se prov på teknikutvecklingens hastighet och hur samhället förändras utefter förutsättningarna. Att företag hela tiden måste vara på tårna och inte får bli för bekväma har även varit tydligt. Under arbetets gång har vi haft möjligheten att genomföra ett flertal intervjuer med bland annat Telia, Ericsson, SCA logistik AB, Logistikparken i Sundsvall och forskare på Mittuniversitetet för att få ta del av branschkunnigas perspektiv, vilket verkligen har varit uppskattat från vår sida. Vidare har en presentation för kollegorna på Pro&Pro genomförts för att få ta del av deras tankar och synpunkter kring ämnet. Vi har även varit ute och samlat in data till den egna empiriska studien, där vi ska realisera några industritillämpningar som blir möjliga med den nya tekniken och kommer bli fokus efter semester. Mycket roliga att få åka ut och möta kunder som omväxling för att hela tiden bli motiverade att göra ett bra jobb jämtemot dem.

I nuläget har vi börjat sammanställa en nyttoanalys som ska leda till en slutgiltig rekommendation gällande Telias möjligheter och eventuella tillvägagångssätt för att intressera industrimarkanden. Utöver detta har en rekommendation till Pro&Pro påbörjats, som ska bygga på framtidens managementkonsultföretag och de tjänster som teknikutvecklingen för med sig. Målet är att innan semestern vara klara med ett första utkast av den slutgiltiga rapporten som vi ska dela med Telia och Pro&Pro då uppdraget slutförts.

Under dessa tre veckor har vi även haft enskilda möten med kollegorna för att få ta del av deras bakgrund och det arbete de utför på Pro&Pro idag, vilket var väldigt inspirerande. Det visade ännu en gång att de finns alla möjligheter inom det här yrket. Sist men inte minst har vi hunnit med Pro&Pro’s årliga sommaravslutning som i år blev till en friluftsdag med roliga aktiviteter, teambuilding och god mat. I och med covid-19 och myndigheternas rekommendationer var det en självklarhet att friluftsdagen skulle anordnades utomhus med anvisningar om att hålla avstånd. Mycket roligt att få lära känna kollegorna under andra former. Vi passade även på att utmana kollegorna i en lek vi lärt oss på Umeå universitet som blev väldigt uppskattad, vilket såklart var roligt! Nedan visas några bilder från friluftsdagen.

Maja Vestin,
Junior Managementkonsult, Pro&Pro AB

 

 

Pin It on Pinterest