Traineeblogg 3.0

Traineeblogg 3.0

Halvvägs på Traineeprogrammet och julavslutning

Det är nu dags för det tredje inlägget här på min traineebloggen. Sedan starten i augusti så har saker rullat på i väldig fart och det är till och med så att min första semester, någonsin, har passerat. En semester som för min del var rolig och kändes speciell då jag aldrig tidigare haft en semester i och med studier och jobb över sommarloven.

Men nog prat om ledigheter, nu så ska vi fokusera på arbete och vad jag har lärt mig och fått göra sedan senast vi hördes. Traineeprogrammet har rullat på bra med många lektioner och några läxor, jag har fortsatt arbeta på i de olika projekt jag är en del av och jag har avslutat en kurs på Mittuniversitetet i Förändringsledning med inriktning digitalisering och affärsmodeller. Kursen blev för mig ett bra komplement till Traineeprogrammet, då jag tidigare inte stött på affärsmodeller på det sätt som jag fick göra på kursen och för att som managementkonsult kan uppdragen innefatta affärsmodeller av olika slag på olika sätt. Som exempelvis förändring av befintlig alternativt vara med och bygga upp en med ett startup. På Traineeprogrammet så har vi hunnit ta oss igenom några block och är ungefär halvvägs. Förutom affärsmässighet, så har vi nu gått igenom strategi samt affärsutveckling. Under strategiblocket pratade vi om hur tankarna kan gå när val av strategi ska göras samt hur ett genomförande kan till. Affärsutvecklingsblocket är mer omfattande än de två tidigare blocken har varit, vilket beror på den bredd som finns i begreppet affärsutveckling. Delar som utveckling av erbjudande, kundlivscykel och segmentering ligger under detta block och är viktigt i rollen som managementkonsult. Mycket har lärts och mer finns att lära kring arbetslivet som Managementkonsult.

Det här inlägget skrivs i januari 2021 och det innebär det att julen 2020 har passerat. Julen brukar för de flesta företagen innebär någon form av avlutning i form av ett mingel, en julfest, en lunch eller något helt annat. Pandemin har inte gått någon obemärkt och har fått företag att tänka om. Pro&Pro tänkte om och höll en julavslutning digitalt på distans. Genom catering kunde alla få sig en måltid som avnjöts gemensamt via Teams. Inför avslutningen så blev jag ansvarig för att planera och beställa mat. Under själva avslutningen så var jag till stor del ansvarig för underhållningen som digitalkonferencier samt ledare av två quiz. Det blev ett, något sånär, Coronafritt-quiz, vilket är svårt när hela året påverkats av pandemin, samt ett musik-quiz med finskatoner. Det blev en härlig kväll som bjöd på många skratt, god mat samt ett ypperligt tillfälle för alla på företaget att träffas i ett mer informellt forum för, nästintill, första gången på många månader. Det kändes givande och kul att få träffa alla på företaget i ett annat sammanhang och under en hel kväll.

Ett knappt halvår på Pro&Pro har passerat, mycket har hänt sedan starten och mycket mer kommer att hända vilket känns spännande och givande. Vad det gäller Traineeprogrammet så kommer det fortsätta under våren med de sista delarna av Traineeprogrammet och det kommer ni få höra mer om framledes.

På återseende

Viktor Pettersson

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Den här rapporten representerar arbetet som har genomförts inom projektet IoT för Tillgänglighet med målet att utforska framtidens konkurrenssituation inom IoT i Västernorrland.

Vår omvärld förändras. Förutsättningarna för både offentlig och privat sektor utmanas av ny teknik, ekonomisk press och internationell konkurrens. Ett Smart Västernorrland 2030 representerar både vår förväntning och förhoppning. Samtidigt innebär transformationen som vi möter stora utmaningar för både offentlig och privat sektor som kräver mycket samarbete för att hantera.

I det här arbetet har vi inom projektet IoT för Tillgänglighet utforskat fyra olika framtider som vi kan komma att möta år 2030. Vi har sett att vår syn på samhället kommer förändras, och i vilken riktning den utvecklingen sker är väldigt osäker.

För att utforska framtiden genomfördes två workshops med deltagare i projektet  samt intressenter och experter i Västernorrland, samt ett gediget analysarbetet före, under och efter workshopserien.
Efter dessa workshops genomfördes två workshops som fokuserade på vision och strategi.

Kommer Västernorrland vara en miljö för våra lokala aktörer att skapa samhällsnytta, eller kommer Västernorrland bli beroende av internationella dataleverenser för att vara en konkurrenskraftig region, både ekonomiskt, men även i vad som levereras till medborgare?

Ett Smart Västernorrland 2030 genomfördes av Pro&Pro inom projektet IoT för Tillgänglighet som från finansiering av IoT Sverige syftar till att skapa innovativ samhällsutveckling genom IoT. Projektet koordineras av Bron Innovation och samlar 10 organisation som arbetar tillsammans.

Publicerad: 2021

 

Ladda ner rapporten här! Ett Smart Västernorrland 2030

Omvärldsanalysen har genomförts av  Daniel Adelander, Tommy Ytterström och Viktor Pettersson. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller vill diskutera framtiden!

Daniel Adelander
Managementkonsult Pro&Pro
073 – 987 21 81
Daniel Adelander@proandpro.se

Tommy Ytterström
VD, Managementkonsult
070-67 37 200
Tommy.Ytterstrom@proandpro.se

Viktor Pettersson
Trainee, junior managementkonsult
070 – 764 56 08
Viktor.Pettersson@proandpro.s

Traineeblogg #2 – Mitt traineeprogram

Traineeblogg #2 – Mitt traineeprogram

Mitt unika Traineeprogram

Min tid på Pro&Pro flyger fram och i skrivande stund är vi nu framme i månadsskiftet oktober/november. Det har alltså redan gått 2 månader sedan jag på riktigt började här. Sedan senast har det hänt en del saker och Traineeprogrammet har tagit fart på riktigt. Det smarta och fantastiska med upplägget på Traineeprogrammet här på Pro&Pro är att jag parallellt är med och deltar i flertalet projekt.

Det som gör att det fungerar så pass bra är inte bara faktumet att dessa två delar pågår parallellt utan att innehållet anpassas utefter de uppdragen som pågår. Är det ett projekt där intervjuer är en del av datainsamlingen så anpassas Traineeprogrammet till det. Det gör mitt Traineeprogram speciellt och unikt för just mig, då det anpassas efter mig och mina uppdrag på samma sätt som det varit unikt för förgående och kommer vara unikt för nästkommande Traineer.

Just nu pågår blocket affärsmässighet som har kompletterats med en del omvärldsanalys, då det behövdes för ett uppdrag. I blocket affärsmässighet ingår flertalet punkter och det rör sig bland annat om framgångsrika möten, affärsmässighet och presentationsteknik. Blocket affärsmässighet är det första blocket av den enkla anledningen att det bildar grundstenen för resten av karriären som managementkonsult. När jag bemästrar möten, PowerPoint och presentationer har jag möjligheten att fortsätta utvecklas för att sedan bli framgångsrik i min karriär. Nästa del av Traineeprogrammet kommer innefatta strategier och affärsutveckling, vilket ska bli väldigt spännande och intressant.

Sedan jag senast skrev har arbetet gått framåt och jag har fått prova på nya moment. Till exempel har jag fått vara med och hålla i en Workshop, vilket var roligt och lärorikt. I och med pandemins grepp om världen så skedde den på distans via Zoom. Att leda presentationer, workshops och möten digitalt är något som blivit en del av och underlättar vardagen och som kommer fortsätta vara en del av arbetslivet. Själva workshopen gick bra, jag och Daniel som höll den ihop växlade mellan Zoom och ett verktyg som heter Mural. Vilket som kort kan beskrivas som en whiteboardtavla online där alla deltagare kan editera samtidigt och post-it-lappar kan sättas upp. Det är häftigt att det går att göra saker på distans vilket möjliggör att arbete kan fortgå trots stor distans mellan parter och resandet sker mindre ofta och är mer planerat.

Förutom att arbeta externt och med Traineeprogrammet så har vi internt haft en strategieftermiddag på Pro&Pro. Det innebar att vi diskuterade framtida tankar kring företaget och för mig som Trainee kändes det väldigt häftigt och lärorikt. Jag tror att det är unikt att jag som Trainee får vara med de mer seniora och diskutera och få min röst hörd kring Pro&Pro och dess framtid. Den positiva känsla som jag fick av denna eftermiddag och det häftiga i att kunna vara med och påverka får avsluta detta blogginlägg.

På återseende

Viktor Pettersson

Framgångsrika ledare använder moderna projektarbetssätt och verktyg

Framgångsrika ledare använder moderna projektarbetssätt och verktyg

Digitaliseringen av praktiskt taget alla branscher skapar nya möjligheter för ledare i framkant. Inom projektledning utvecklas både arbetssätt och verktyg för att stödja framtidens sätt att driva projekt. Moderna projektverktyg där samarbete står i fokus, kan effektivisera projektgenomföranden och bidra till ett mer hållbart projektledarskap.

Här presenterar vi några insikter som vi tycker att framtidens framgångsrika ledare bör ha koll på:

  1. Moderna verktyg inom projektledning fokuserar på samarbete

De traditionella projektledningsprinciperna gäller fortfarande; det är centralt att hantera risker, budget, tidsplan och att genomföra projektaktiviteter. Men att driva projekt handlar också alltmer om kundcentrering och agila leveranser. Moderna verktyg underlättar och bygger på samarbete; se till exempel Slack, Monday.com och Atlassian/Jira.

  1. Att dela och hitta aktuell information ska vara enkelt

Ditt projekt behöver ett pålitligt verktyg där alla kan dela och finna uppdaterad information. Om ett projekt blir försenat, se till att du är transparent med det så snabbt som möjligt. Säkerställ att samma information inte finns på flera ställen, utan sträva efter att ha en källa för information.

  1. Prioritera kontinuerligt

Du har alltid mer i din aktivitetslista än vad du hinner utföra. Om du och ditt projektteam slumpmässigt tar dig an uppgifter kommer ni att spendera resurser på saker som knappast är viktigast för stunden. De personer som är mest effektiva är experter på kontinuerlig prioritering.

  1. Det handlar om människorna

Ett modernt ledarskap, det vi på Pro&Pro benämner som det hållbara ledarskapet är viktigt, inte bara för chefer, utan även för projektledare. Att som projektledare skapa en systematik för ledarskapet och ha tillit till projektmedarbetarna är centralt för att nå hållbara resultat i dagens arbetsliv. Kommunicera effektivt för att säkerställa att alla förstår visionen, identifierar rätt aktiviteter och samordnar sitt dagliga arbete, så har du den viktigaste biten på plats för att driva effektiva projekt.

  1. Håll dig uppdaterad

I tider när vi inte träffas dagligen på samma sätt som tidigare behöver du jobba mer på att hålla kontakten med medarbetarna och hålla dig uppdaterad. Var tillgänglig och uppmuntra kontakt. Att ha dagliga korta digitala pulsmöten där ni uppdaterar er varandra på status är en välbeprövad metod som fungerar bra!

  1. Retrospektiv – Hoppa inte över lärandet

Organisationer glömmer ofta bort att använda retrospektiv – möten för att lära av det man gjort för att skapa förbättring. Detta är en effektiv metod för att analysera och identifiera bättre och effektivare sätt att arbeta med ditt team, ta er an uppgifter och bli mer förberedda för nästa projekt. Med fördel görs retrospektiv inte bara när projekt avslutas, utan kontinuerligt under projektens gång för att snabbare kunna nyttiggöra förbättringsidéerna.

Mikael Augustsson, managementkonsult och ansvarig för Project Management på Pro&Pro.

5G och datadrivna möjligheter

5G och datadrivna möjligheter

För industri, operatör och managementkonsultföretag

Utvecklingen av automation och uppkopplade produkter blir allt tydligare inom Industrisektorn och därmed ställs allt högre krav på att utvinna information från data som genereras. För att belysa vikten av och potentialen med uppkoppling och datadriven utveckling har flera studier gjorts. McKinsey beräknar marknaden för uppkopplade enheter år 2025 uppgå till ett värde mellan 4 och 11, miljarder dollar (Manyika, Woetzel & Dobbs, 2015). Medan BCG påvisar att AI kan minska tillverkningskostnader med upp till 20 procent, där 70 procent av kostnadsminskningen är till följd av högre arbetskraftsproduktivitet (Küpper, 2018).  Förutom ovannämnda studier har även ABI Research förutspått att den smarta automatiserade tillverkningsmarknaden kommer att växa till 1 biljon USD 2030 med totalt 4,3 miljarder trådlösa uppkopplingar. Där det under en fem-årsperiod finns en potentiell bruttomarginalökning på 5–13 procent för de fabriker och lager som flyttar till privata mobilnät som 5G (Elmgren, 2020). För att skaffa mer kunskap i området har Pro&Pro genomfört en studie bestående av ett strategiskt analysarbete tillsammans med praktisk business case för att belysa datadrivna möjligheter genom 5G, för industri både av mindre och större storlek, operatör och managementkonsultföretag. Arbetet baseras på vetenskapliga artiklar, intervjuer, litteratur samt en empirisk studie för ett mindre industriföretag. Sammanfattningsvis visar den genomförda studien följande:

  • Med tillgång och användning av data kan även små Industrier med liten insats effektivisera och optimera verksamheter för att på så sätt nå konkurrensfördelar genom kostnadsbesparingar.
  • För operatörer är det av stor vikt att påvisa att 5G är ekonomiskt gynnsamt och utöver det använda sig av tydliga business-case för att påvisa nyttan med den initiala investeringen.
  • För managementkonsultföretag är det viktigt att ta en ledande roll inom data science för att baserat på information som råvara, snabbt och tydligt kunna påvisa potential i förändringar.

Studien har genomförts av Julia Larsson och Maja Vestin, internship junior managementkonsulter 2020 vid Pro&Pro med Tommy Ytterström, managementkonsult Pro&Pro, som rådgivare och ansvarig för arbetet.  Julia och Maja studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet. Klicka på artikeln till höger för att läsa mer om analys och resultat. Om du önskar ta del av hela analysen och dess rapport kontakta Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se , 070 673 72 00.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Maja Vestin
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Tommy Ytterström
Managementkonsult
VD, Pro&Pro

Traineeblogg 3.0

Traineeblogg #1 – Viktor Pettersson

Då var det äntligen dags för den tredje upplagan av traineeprogrammet och således traineebloggen där ni kommer få följa mig och mina tankar som trainee och Junior Managementkonsult här på Pro&Pro. Jag, Viktor Pettersson, är alltså den som fått äran att ta över stafettpinnen ut på den tredje sträckan efter Daniel Adelander och Emil Lindgren.

Som ni kanske förstår så heter jag Viktor Pettersson och jag är 25 år ung. Jag är född och uppvuxen i Visby på den fantastiska ön Gotland, vilket många har svårt att tro när de träffar mig eftersom min dialekt inte är så framstående. Precis som mina två föregångare på traineeprogrammet har jag studerat till civilingenjör, nytt för i år är att jag flyttar söderut från studieorten Umeå. Jag och Emil har båda läst industriell ekonomi och Daniel läste maskinteknik med en master i industriell ekonomi. Min utbildning som civilingenjör i industriell ekonomi påbörjades 2015, examen togs under 2020 och inriktningen som lästes var Risk Management och kompletterades med avancerade kurser i statistik.

När frågan, var kommer du jobba efter examen?, tidigt under utbildningen kom på tal så var Sundsvall inte det spontana svaret. Men när man träffar sin sambo under utbildningen och hon kommer ifrån Sundsvall så dyker det plötsligt upp som ett hett alternativ. Att det sedan blev Pro&Pro var ingen slump. Pro&Pro hade nämligen anordnat några föreläsningar och visat upp sig kontinuerligt på universitetet. Så när det blev dags för deras besök 2019 så tog jag chansen, introducerade mig och mitt intresse för företaget och resten är historia. För er som inte känner till Pro&Pro så bra så är det ett företag som bland annat erbjuder tjänster inom ledarskap, analys, strategi och affärsutveckling.

Startskottet för traineeprogrammet 2020 gick den 1 september, men min tid här smygstartade redan i januari. Jag fick då chansen att lära känna kollegorna under två utbildningsdagar i det agila verktyget SAFE vilket ledde till en certifiering och i juni fick jag möjligheten att hoppa på ett projekt som gjordes mot det Sundsvallsbaserade företaget 2Dfab, där jag fick göra en marknadsanalys.

Bra förmåner, en VD som bryr sig om sina anställda i kombination med en varm härlig arbetsgrupp är några av de fördelar som jag redan nu har upptäckt med företaget. Ett ungt, växande och ambitiöst företag där jag som individ har stor inverkan på resultat gör att drivkraften, potentialen och möjligheterna till att utvecklas är många. Det finns mycket fint att säga om detta företag redan nu och mycket mer kommer det att bli. Just nu är jag involverad i flertalet projekt och det är bland annat mot Bron Innovation och Mittuniversitet.

Att inleda karriären som managementkonsult ska bli spännande och jag ser framemot att få utvecklas och frodas hos Pro&Pro. Min resa som trainee fortsätter och inom kort kommer ni få höra mer om mig och min framfart hos Pro&Pro. För er som är intresserade av att veta mer om det här företaget och vad det har att erbjuda med allt från traineeprogram, utbildningar eller internships an fortsätta klicka runt på hemsidan där ni läser det här.

På återseende,

Viktor Pettersson

Junior Managementkonsult, Trainee

Pin It on Pinterest