Dessa kan bli Årets Ledare i Sundsvall 2020

Dessa kan bli Årets Ledare i Sundsvall 2020

Här är finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2020

Monika Rylander Lundberg (CGI), Gina Wiklund (Aspia) och John Hägglund (Knightec Dewire) är de tre finalisterna till priset Årets Ledare i Sundsvall. Efter en öppen nominering med många välmeriterade kandidateter har juryn via skriftliga frågeställningar och samtal valt ut de tre nominerade finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2020.

Priset Årets Ledare delas ut av Pro&Pro och Juniorhandelskammaren till en ledare inom näringslivet eller det offentliga som med ett hållbart ledarskap skapar enastående resultat genom systematik, tillit och passion. Genom sitt ledarskap är våra finalister goda föredömen som inspirerar och uppmuntrar sin omgivning till att utveckla sig själva och sitt ledarskap.

Prisutdelningen sker på Sundsvall Business Awards den 12 november 2020.

Här följer en presentation av finalisterna samt juryns motivering till vad som gör dem framgångsrika och mycket goda representanter för det hållbara ledarskapet.

Monika Rylander Lundberg, Senior Vice President Business Unit North, Business Unit IP BPS & Global Delivery AM Center Sweden på CGI.
Monika är en orädd och förändringsdriven ledare med mycket energi. Med en tydlig strategi i sitt ledarskap och en förmåga att bygga framgångsrika lag, lyckas hon och hennes medarbetare nå hållbara resultat. I sitt nuvarande uppdrag i en global organisation hanterar Monika både kulturella och organisatoriska utmaningar med stor framgång.

John Hägglund, Business Unit Manager, Dewire at Knightec
John är en framgångsrik företagsledare som systematiskt och passionerat utvecklat en framgångsrik verksamhet och ett lönsamt företag. Uthållighet, framtidsblick, tydliga strategiska val och fullt affärsfokus, kombinerat med att attrahera och utveckla medarbetare, har präglat Johns ledarskap. John vet att framgångsrik affär står och faller med organisationens samlade kompetens och förmågor.

Gina Wiklund, Regionchef Aspia
Gina är en ledare som på ett ödmjukt och tydligt sätt leder sin organisation mot hållbart framgångsrika resultat. Tryggt förankrad i tankar om tillit står Gina för ett modernt ledarskap där riktning är viktigare än detaljer. Gina pratar gärna om sitt ledarskap som en ledstång som finns där för att visa vägen, men som också finns tillgänglig om någon skulle tappa balansen.

Kriterier för Årets Ledare

 • Passion: Ledaren visar ett stort engagemang för organisationens varumärke, hållbar utveckling av verksamhet och hållbar utveckling av medarbetare
 • Systematik: Ledaren har över tid visat förmåga att systematiskt leda på både strategisk och taktisk nivå i både med- och motgång och visat prov på bredd
 • Tillit: Ledaren bygger motivation och engagemang genom en hög grad av tillit och goda värderingar
 • Hållbara resultat: Ledaren har över tid visat på mycket goda och hållbara resultat i verksamheten i samspel med tydlig hållbar inriktning (socialt, ekonomiskt och miljö)
 • Ledaren ska ha mycket goda referenser från kollegor och underställda• Ledaren ska ha arbetsställe och placeringsort Sundsvalls kommun i sin anställning.

Jury

 • Emma Jutman, Gruppchef SEB och Juniorhandelskammaren
 • Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
 • Måns Fahlander, Managementkonsult Pro&Pro
 • Mikael Augustsson, Managementkonsult Pro&Pro och Juniorhandelskammaren

Urvalsprocess
Nominering är helt öppen och pågår mellan 1a juni och 31a augusti 2020. Utifrån nominering och frågeformulär väljer juryn ut ett antal kandidater som kommer att intervjuas av juryn. Från dessa kandidater väljs tre nominerade finalister ut som offentliggörs i oktober. Efter samtal med referenser korar juryn en vinnare som annonseras på Sundsvall Business Awards den 12 november.

Pro&Pro ett av Västernorrlands Gasellföretag 2020!

Pro&Pro ett av Västernorrlands Gasellföretag 2020!

Vi är mycket glada och stolta över att vara ett av 21 företag i Västernorrland som får utmärkelsen Gasellföretag 2020. Bland gasellerna i Västernorrland hamnar vi på sjätteplats och första plats i Sundsvalls kommun.

Grunden till att utveckla Pro&Pro med lönsam tillväxt är ambitiösa och passionerade medarbetare som med nyfikenhet och ödmjukhet drivs av att leverera värde till kunder och tillsammans utveckla företaget. För långsiktig hållbar utveckling har vi sedan starten 2013 sett vikten av att uthålligt prioritera strategiskt och framtidsinriktat arbete. Vi är självklart mycket tacksamma för förtroendet från våra kunder och att få vara med på resan mot deras mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som startups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet!

Kort fakta om DI Gasell

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.  Dagens industri, DI, utser de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. DI har gjort det sedan år 2000.

Ett Gasellföretag har:

 • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
 • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
 • Sunda finanser.

Prisutdelning för Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten genomfördes i Rådhuset i Umeå.

Sök till Traineeprogram 2021

Sök till Traineeprogram 2021

Varför Pro&Pro?

Vi söker traineer till 2021 med en civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi eller marknad. Under 12 månader får du kvalificerad handledning och utbildning i kombination med arbete med konsultuppdrag inom framtidsområden som Artificiell intelligens, digitalisering och hållbar energi med perspektiv som affärsmodellering, innovationsledning och strategisk analys. Du bygger ett starkt personligt nätverk genom våra uppbyggda relationer med forskare, företag och andra branschkollegor och blir samtidigt en del av vårt konsultteam.

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta kundens affär, verksamhet och medarbetare. Att arbeta hos oss innebär stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Balansen mellan fritid och arbete är något vi värdesätter. Välkommen!
Ansök på proandpro.se/karriar/tranieeprogram

Cobra Biologics stärker sina projektledningsförmågor tillsammans med Pro&Pro

Cobra Biologics stärker sina projektledningsförmågor tillsammans med Pro&Pro

Cobra Biologics är en ledande internationell tillverkare av biologiska och farmaceutiska produkter med verksamhet i Sverige (Matfors) och England. Att vara projektledare på Cobra Biologics innebär att arbeta med kundprojekt och interna utvecklingsprojekt i en internationell kontext.

Pro&Pro genomför nu en insats för att stärka Cobra Biologics projektledningsförmågor, genom utbildning och stöd till projektledare och till linjechefer/styrgruppsmedlemmar. Utbildningen ger deltagarna ett gemensamt synsätt på projekt och dess olika faser, praktiska verktyg/mallar samt möjlighet till efterföljande individuellt stöd. Genom utbildningstillfällena hålls givande diskussioner så att teorin diskuteras utifrån de specifika utmaningar som finns i deltagarnas vardag.

Utbildningen innefattar uppstart av projekt, projektplanering (scope och tidsplan), roller& ansvar, intressenthantering, kommunikation, visualisering, grupputveckling, riskhantering, styrgruppsarbete, och förändringsledning. Den är utformad utifrån den globala certifieringsstandarden PMI-PMP (Project Management Professional).

För att råda bot på de vanligaste anledningarna till att projekt misslyckas, så fokuserar vi på:

 • Formulera tydliga projektmål – Tydlig projektdefinition och scopebeskrivning
 • Endast kontrollerade ändringar i projekt – Undvika scope creep
 • Färdigheter och förmågor – Nyckelroller är utbildade i projektledning
 • Genomarbetad projektplan – Realistisk tidsplanering och effektiv kontroll/uppföljning
 • Effektiv kommunikation – Nå rätt personer och involvera de kritiska intressenterna

– Ett mål med insatsen är att stärka projektledarnas roll och självförtroende genom att ge en god teoretisk grund och ett gemensamt arbetssätt, säger Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro, som ansvarar för utbildningarna.

Vill ni veta mer, eller prata hur ni kan utveckla era projektledningsförmågor, kontakta:

Mikael Augustsson, Managementkonsult på Pro&Pro och certifierad projektledare i PMI-PMP.

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Årets andra Pro&Pro Insight fokuserade på en presentation av vår analys av framtidens projektledning på temat – Behövs projektledaren i den agila organisationen?  Denna gång genomförde vi seminariet digitalt med ett 30-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Omvärlden förändras allt snabbare vilket ställer stora krav på att företaget eller organisationen snabbt kan anpassa sig efter marknaden. Många organisationer inför ett agilt arbetssätt vilket förändrar projektledarens roll och arbetet i hela organisationen. Med detta som utgångspunkt har vi studerat hur det agila arbetssättet påverkar tjänsteutveckling och framtidens projektledning. Analysen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer med ett trettiotal personer i ledande befattningar från regionens företag och organisationer. Vi har samtalat med så väl privata som offentliga personer i ledande befattningar för tjänste- och produktutveckling såsom linjechefer, sponsorer, produktchefer, styrgruppsdeltagare, projektledare och portföljansvariga.

På seminariet presenterade Markus Marklund och Mikael Augustsson från Pro&Pro studien och sina erfarenheter från traditionell och agil utveckling för komplexa utvecklingsprojekt. Områden som belystes på seminariet innefattade:

 • Arbetssätt och styrning av produkt- och tjänsteutveckling i agila organisationer.
 • Skillnader mellan traditionell och agil projektledning
 • Projektledarens roll i den agila organisationen
 • Framtida kompetensbehov för att leda utvecklingsprojekt
 • Framgångsfaktorer för lyckade projekt och satsningar

Avslutningsvis reflekterades och samtalades om deltagarnas erfarenheter och tankar kring traditionellt och agilt arbetssätt.

Och vad blev slutsatsen om projektledaren behövs i den agila organisationen?

 • 72 % tror att projektledaren behövs även i framtiden. 16 % tror kanske det och 12% tror inte det
 • De allra flesta tror att projektledarens kompetens behövs men att rollens ansvar kan förändras
 • Många tror att traditionell projektmetodik med projektledare behövs för stora eller komplexa projekt för att kunna få ihop helheten

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse.

VD summerar första halvåret 2020 och blickar framåt

VD summerar första halvåret 2020 och blickar framåt

Vi är i slutet av augusti och andra halvåret 2020 har arbetsmässigt kommit igång. Det har varit en speciell vår och sommar med pandemi i vårt samhälle. I denna tuffa situation hoppas jag trots allt att ni har kunnat njuta av ledighet tillsammans med familj och vänner. Jag tänkte passa på att summera Pro&Pros år så här långt och beskriva hur vi tänker runt vår framtida utveckling.

En innovativ helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Pro&Pro har under första halvåret året utvecklat nya koncept och erbjudanden vilka har mottagits positivt på marknaden. Bolaget har fortsatt fokuserat på sex prioriterade branscher för att stärka konkurrenskraften i dessa branscher. Vi ser verkligen att vi är på väg mot ambitionen att bli en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner i det strategiska arbetet samt bidra i kritisk affärs- och verksamhetsutveckling.

Fortsatt lönsam tillväxt

2019 var för Pro&Pro ett mycket framgångsrikt år med en signifikant lönsam omsättningsökning. Glädjande har vi fortsatt den resan under första halvåret 2020. Nya kunder har gett oss förtroende att bidra till deras utveckling i form av en innovativ partner. Vi ser att vår uthålliga satsning på ledarskapsområdet nu ger effekt i kunder och omsättning. Inom framtidsanalys och strategi har vi fortsatt vår tillväxt. Detta gör att vi nu har en bra mix i kunder och omsättning fördelat över alla våra kompetensområden strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Kontinuerligt och gemensamt framtidsarbete utvecklar Pro&Pro

Vi har förmånen att alla medarbetare har intresse, drivkraft och kompetens i områden som är av vikt för ett företags utveckling. För att utveckla Pro&Pro med lönsam tillväxt ser vi vikten av att prioritera strategiskt arbete. Vi satsar vidare att utveckla vårt strukturkapital för att snabba på introduktion och lärande samt utveckla vår genomförandeförmåga. För oss är det självklart med kontinuerlig kompetensutveckling och prioritera utbildning på avancerad nivå och certifieringar, Ett väl utvecklat strukturkapital är en viktig komponent att kunna utvecklas lönsamt på ett trivsamt sätt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Därför vill vi ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa problem. Vi vänder oss till både erfarna samt nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kvalificerat mentorskap, internship och traineeprogram för studenter med höga ambitioner

Vi har under 2020 knutit till oss många spännande studenter från olika universitet. Vi är inne på tredje omgången av vårt eget traineeprogram. Det är glädjande att se utvecklingen hos våra traineer där de genom sin drivkraft i sampel med stora utvecklingsmöjligheter tar ansvarfulla roller i uppdrag. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. I våra universitetssamarbeten har vi utökat samarbetet med Linköping och Umeå.

Blick framåt

Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärsutveckling. Här ser vi stora möjligheter genom samspel av kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, AI och dataanalys, samt ledning och styrning.

Nu när vi har en plattform att stå på regionalt har vi framåt en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer nu under andra halvåret av 2020 att börja se över förutsättningar för en eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Pin It on Pinterest